WSDF017. Dilema satelor săsești

Autor(i):
Corina Teodora Chirilă, Monica Mureșanu, Andrei Mitrea, Florin Mureșanu, Claudiu Runceanu
Colaboratori:
Gheorghe Mulțescu (University of Westminster)
Localizare:
România, jud. Sibiu, Dealu Frumos

Comentariul autorului:

Satele săsești au jucat un rol important în formarea istoriei militare, legislative și culturale a Transilvaniei, dar în momentul de față fac parte din treapta cea mai de jos a rețelei românești de localități. Astfel, ele sunt pe de o parte subiecte fertile de cercetare, iar pe de alta, o problemă majoră pentru planificarea teritorială, deoarece se confruntă cu următoarea suită de dileme:

1. Care sunt resursele și care este potențialul lor pentru dezvoltarea locală și regională? Sunt capabile satele săsești să își influențeze propria traiectorie de dezvoltare?
2. Care sunt persoanele dispuse să își asume proiectarea și construcția acestor traiectorii viitoare de dezvoltare? Există grupuri care nu își pot construi propriul viitor?
3. Cum se pot formula obiective de dezvoltare, care să fie acceptate pe scară largă? Care este relația între planificarea formală și acțiunile informale?

În acest context, atelierele din cadrul WSDF 2017 își propun să producă idei interesante, care să contribuie la formarea unei atitudini constructive față de aceste provocări. Atelierele vor folosi ca studiu de caz satul Dealu Frumos (Schönberg), aflat în apropierea Sibiului. Ele își propun așadar o nouă metodă de abordare a problematicii satelor săsești.

Deoarece timpul este scurt, modul de lucru din cadrul atelierelor trebuie să fie unul eficient și coerent. El trebuie să aibă capacitatea de a construi soluții clare și creative la o gamă variată de probleme, care au fost identificate în prealabil de studenți. Din acest motiv, atelierele vor fi dedicate exclusiv construcției unor instrumente de proiectare, care să poată fi ulterior folosite și în alte situații. Pentru scopurile atelierelor, definiția unui instrument de proiectare este următoarea: În contextul proiectării urbane și rurale, instrumentul reprezintă o suită ordonată de pași care rezolvă o problemă clar enunțată.

Instrumentele de proiectare au câteva caracteristici deosebit de interesante:

1. Prin puterea lor de sintetizare, ele dezvoltă puterea de înțelegere a problemelor de proiectare, ele crescând în același timp apetitul proiectanților pentru cercetare și pentru găsirea unor soluții interesante la niște probleme reale;
2. Instrumentele de proiectare nu sunt dependente de mediul în care sunt folosite. Astfel, ele pot fi folosite profitabile pentru probleme economice, pentru probleme sociale sau pentru probleme tehnice;
3. Mai mult, ele pot fi folosite eficient atât în mediul urban, cât și în mediul rural;
4. De asemenea, ele pot fi folosite individual sau grupat, în funcție de context.

După cum se poate observa, instrumentele de proiectare sunt extrem de adaptabile și extrem de eficiente, atunci când sunt gândite corect și aplicate inteligent.
Rezultatele atelierelor sunt disponibile la adresa: https://wsdf017.wixsite.com/wsdf/rezultatele-workshopului.

zoom in zoom out fit height fit width close panel