Școlile de arhitectură socială participativă

Autor(i):
Lorin Niculae
Colaboratori:
Cătălin Caragea, Andrei Ardeleanu, Irina Scobiola, Alexandru Călin, Anca Rusu, Bogdan Horezeanu, Simona Gruter-Bîrgăuanu, Sebastiaan Veldhuisen;
Localizare:
România, București

Comentariul autorului:

Asociaţia Arhipera, în parteneriat cu Universitatea de arhitectură și urbanism “Ion Mincu”, organizează Atelierul Arhipera _atelier de arhitectura interesului public, un program educațional care continuă Şcoala Internaţională de Arhitectură Socială Participativă Arhipera (SIASPA), acum, la a cincea ediție.

Proiectul educațional are următoarele obiective:

-crearea unei şcoli a arhitecturii interesului public în România
-educarea studenților în vederea realizării de proiecte pentru comunități dezavantajate
-crearea unor proiecte pilot, experimentale, care să răspundă nevoilor din teritoriu
-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a grupurilor aflate în sărăcie extremă şi excluziune socială, prin creşterea calităţii fondului construit destinat locuirii şi serviciilor sociale
- crearea unei metodologii şi unui model de intervenţie aplicabil la nivel naţional
-strângerea de fonduri pentru construirea proiectelor

Foarte pe scurt, Atelierul Arhipera este un program educațional în care aspectul nonformal prevalează, este un spațiu al învățării interactiv care se construieşte împreună de către profesori şi studenţi. Este un atelier în care cursantul este important nu prin cât poate să înveţe, ci prin cât poate să creeze. De aceea cursurile teoretice îmbracă forma unor dezbateri, iar atelierele practice înseamnă construcţie efectivă. În cadrul atelierului Arhipera, studenţii îşi construiesc propriile proiecte, făcute pentru beneficiari reali. Adică fac arhitectură construită.

În cadrul programului, grupul de arhitecţi, cursanți şi studenţi Arhipera proiectează participativ, împreună cu membrii comunităţilor, iar proiectele sunt construite prin obţinerea de finanţări externe.

Cursurile de rhitectură socială participativă Arhipera de până acum s-au concretizat în proiectarea participativă a patru locuinţe evolutive în Dor Mărunt, a șase locuinţe în Belciugatele și amenajarea unui parc public, dând posibilitatea studenţilor arhitecţi şi urbanişti, elevi și voluntari în cadrul grupului de arhitectură socială participativă Arhipera, să aprofundeze domeniul atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. Finalizarea celor 4 locuinţe pentru familii dezavantajate din Dor Mărunt a constituit prilejul transpunerii de către studenţi, pentru prima oară, a propriilor proiecte în realitate, precum şi lucrul direct cu un beneficiar în carne şi oase.

zoom in zoom out fit height fit width close panel