Complex balneoclimateric de tratament și recuperare

Autor(i):
Maria Roxana Trăsnea
Localizare:
România, jud. Neamț, Statiunea Baile Oglinzi

Comentariul autorului:

Tema proiectului se numește Complex balneoclimateric de tratament și recuperare, în stațiunea Oglinzi, Neamț, România. Am ales această temă și acest amplasament datorită prezenței apelor minerale ce se află pe locul 5 în Europa, și a stării în care se află stațiunea în prezent, baza de tratament și unitățile de cazare a acesteia fiind închise de aproximativ 20 de ani. Consider că acest ansamblu poate deveni un simbol al stațiunii și o poate readuce la viață, atât în domeniul turismului balnear cât și în cel economic.
Amplasamentul beneficiaza de o orientare cardinala favorabila, spre Sud-Est și o panta de aproximativ 18 metri ce coboară spre această direcție.
O prioritate în ceea ce privește rezolvarea corectă a proiectului a fost racordarea la teren a compoziției, după cum se poate observa modul în care aceasta coboară odată cu panta.Complexul beneficiază de trei puncte de acces, din strada principală a stațiunii, iar acestea delimitează parcursul în compoziție. Acest parcurs conține un punct central, materializat printr-o platformă belvedere ce oferă o priveliște deosebită, atât asupra complexului cât și a cadrului natural bogat , evidențiat prin pădurea de foioase din proximitate. Parcursul este animat de prezența platformelor și a teraselor , destinate agrementului și petrecerii timpului liber.

zoom in zoom out fit height fit width close panel