Eco - Chilia, ansamblu de construcții ecologice

Autor(i):
Esenghiul Abdul, Claudia Trufaş, Christian Beros
Colaboratori:
Structura: ing. Florin Cîmpanu (Estacons SRL)
Instalaţii: ing. Florin Mihailov (Mavca Stuf)
Foto: Nicu Ilfoveanu
Localizare:
România, jud. Tulcea, Tătaru-Chilia Veche
Indicatori:
RH: P, P+M / Sd: 598,80 m2 / POT: 1,14 / CUT: 0,013

Comentariul autorului:

Ansamblul de cinci construcții face parte din proiectul Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare a deținuților prin care se urmărește dezvoltarea unei metodologii de reintegrare socială a detinutilor din mediu defavorizat și cu nivel scăzut de școlarizare, prin implicarea acestora in activităţi de instruire si calificare în meserii și meșteșuguri tradiționale (tâmplărie şi marangozerie, olărit, împletituri, agricultură ecologică şi construcţii). Prima etapa a acestui proiect a fost construcţia a cinci ateliere unde se vor tine ulterior cursuri de calificare pentru 5 meșteșuguri traditionale. Acest ansamblu ecologic asigura sustenabilitatea proiectului constituindu-se într-o bază a viitoarelor programe de reintegrare socială a deținuților.
Construcţiile au fost realizate utilizând materiale locale, cu un impact minim asupra mediului, şi tehnici de construcţie inspirate din cele tradiţionale, şi în acelaşi timp este opţiunea cea mai viabilă din punct de vedere economic, implicând cele mai mici costuri pentru transportul materialelor importate. În proiect s-a ţinut cont de faptul că mâna de lucru este asigurată integral de către deţinuţi, iar construcţia caselor este primul exerciţiu de acest fel pentru majoritatea lor, reducându-se complexitatea detaliilor constructive.
Deoarece se dorește ca acest proiect să reprezinte un model pentru construcțiile locale și în același timp să acopere o cât mai mare diversitate de tehnici și materiale, alcătuirile pereților vor fi diferite pentru fiecare casă: respectiv un sistem mixt din cărămizi de chirpici formand un dublu invelis și mănunchiuri de stuf între ele, sau inchideri de lemn umplute cu lână de oaie sau stuf, acoperirea fiind realizată integral din stuf.
S-au cautat de asemenea soluţii tehnice cu impact minim asupra mediului pentru a asigura alimentarea cu energie electrică, apa, canalizare şi încălzire.
În cazul acestui proiect, accentul nu cade pe construcțiile în sine, ci pe modalitățile în care arhitectura poate contribui la construirea unei societăți mai sănătoase, responsabile și, în plus, mai ecologice. Interpretând ecologia nu numai prin conceptul restrâns de ‘verde’ ci prntr-o viziune mai amplă, în care noi, ca oameni, suntem parte a unui sistem complex ce trebuie menţinut într-un permanent echilibru, noţiunea de arhitectură ecologică se poate extrapola dincolo de construcţiile efective, incluzând ecologia umană ca modalitate de a înţelege relaţiile dintre societate, natură şi mediul construit.

zoom in zoom out fit height fit width close panel