Centris - centrul de afaceri pentru întreprinderi mici și mijlocii

Autor(i):
Constantin Medaru, Alexandra Prajan, Dragoș Ciolacu
Colaboratori:
Structura: Proimpact srl, Iași
Executant: TecTelecom srl, Iaşi
Localizare:
România, jud. Iași, Iași
Indicatori:
RH: D+P+3E / Sd: 2278,40 m2 / Su: 2069,10 m2 / POT: 51,75 / CUT: 2,34

Comentariul autorului:

Aşezată pe cornişa superioară a râului Bahlui, în perimetrul central al oraşului, clădirea are şansa de a ocupa un loc privilegiat in ansamblul ce defineşte silueta centrului istoric.
Dintre acestea, impactul vizual cel mai puternic asupra amplasamentului îl au clădirile administrative din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, construite la mijlocul secolului XX, după ultimul proiect al lui G.M. Cantacuzino, într-un stil clasic palladian, propriu marelui arhitect.
Amplasat în aproape același front cu pavilioanele administrative ale Mitropoliei, centrul de afaceri preia de la acestea elemente importante: volumetrie, registre de fațada şi proporții. Conceptul volumetric este determinat de intersecția a doua volume tratate diferit cromatic şi din punct de vedere al vitrării: un D+P+3E imbrăţisat pe trei laturi de un volum D+P+2E. Volumul D+P+2E, conține fațadele care reprezintă răspunsul principal la pavilioanele existente şi este realizat din module transparente din perete cortină şi module opace cu alcătuire sandwich şi plăci ceramice în sistem ventilat fixate pe aceeași structură.
Fațada percepută în continuarea pavilioanelor a fost preluată din desfășurările acestora şi a avut în fazele inițiale de proiectare o tratare în care contemporanul se dizolva în clasic. În urma consultărilor din cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Iași, delimitarea între zona plină şi cea vitrată a fost clar conturată, trecerea urmând sa fie creionată de mintea privitorului.
Într-o analiză comparativă se pot identifica continuitaţi de pe fațada clasică pe cea contemporană : demisolul opac, nivelul monumental marcat de goluri prelungi a fost preluat de etajul 1 care pluteşte peste parterul vitrat, zonele de shadowbox fiind utilizate pentru recrearea proporţiei golurilor. Ultimul nivel se regăseşte în al doilea etaj al noii construcţii în ritmul vertical şi în proporţia ferestrelor.
Traforul prevăzut în registrul etajului 1, atât în zona de parapet cât şi în zona de shadow box, propus de arhitect ca logo pentru centrul de afaceri, reprezintă interpretarea originală a unor elemente decorative identificate în zona studiată. Accesorizarea clădirii a fost completată cu sistemele pasive de umbrire Schucö. Aceste sisteme sunt distribuite în plan vertical pe zona de sud-est sau montate pe consola orizontală în registrul etajului trei, și asigură, dincolo de stricta lor utilitate, o trecere mult mai subtilă între zonele pline şi cele vitrate.
Realizarea fațadei a fost o provocare și din punct de vedere tehnic. Practic, soluțiile arhitecturale sunt răspunsul flexibilității sistemelor de fațadă cortină, care au permis integrarea tuturor elementelor arhitecturale definitorii.
Cu ajutorul sistemul de placare ventilat, integrat in fațadă, s-a reușit realizarea zonelor pline într-o cheie discretă care nu contrazice vechile fațade decorate cu muluri clasice. Pentru a depăşi cu succes provocarea integrării în context, noi credem ca trebuie foarte mult respect pentru vechile zidiri, dublat de admiraţie faţă de opera inaintaşilor.

zoom in zoom out fit height fit width close panel