Studiu privind patrimoniul construit tradițional al localităților din județul Harghita

Autor(i):
Timotei Fecioru
Colaboratori:
SC TOPOPREST SRL
arh. Balan Ioan
arh. Máthé Zoltán
urb. peis. Blaga Botond
urb. peis. Ioana Mircea Alexandra
urb. Andrei Stefan Sabau
stud. urb. Cristina Zaharia
stud. arh. Oana Arghire
stud. arh. Sorin Buzenche
Localizare:
România, jud. Harghita, Șimonești, Atid, Păuleni Ciuc, Cristuru Secuiesc

Comentariul autorului:

La comanda Consiliului Județean Harghita, s-a realizat un studiu pentru ocrotirea imaginii satului în șaptesprezece sate: Satele Bențid, Cădaciu Mare, Cădaciu Mic, Cehețel, Chedia Mare, Chedia Mică, Cobătești, Mihăileni, Nicoleni, Rugănești, Tărcești, Turdeni – comuna Șimonești, satul Betești – oraș Cristuru Secuiesc, satul Crișeni – comuna Atid și satele Păuleni Ciuc, Șoimeni și Delnița – comuna Păuleni Ciuc. Obiectivul studiului este identificarea elementelor valoroase care definesc patrimoniul urbanistic-arhitectural al satului și alcătuirea unui regulament local de urbanism care să protejeze specificul locului. Studiul își propune să atragă atenția asupra distrugerii elementelor arhitecturale valoroase caracteristice satului secuiesc, respectiv: porțile secuiești, porțile din zidărie cărămidă sau piatra, șurile din bârne sau zidărie, casele tradiționale și anexe gospodărești tradiționale. Astfel, în baza unui tabel de evaluare, s-au atribuit fiecărui număr poștal informații privind locuința, șura, poarta, împrejmuirea, fântâna și anexele gospodărești. Se constată că imaginea satelor secuiești este puternic amenințată: cel mult jumătate din sat își păstrează încă casele și șurile tradiționale, iar cealaltă jumătate este alterată de intervenții neadecvate. Totodată, faptul că multe clădiri se află încă în starea originală reflectă că proprietarii nu dețin suficiente fonduri pentru a le renova, iar ele sunt predispuse la degradare constantă.
In sensul operaționalizării studiului, un prim pas este elaborarea unui regulament local de urbanism. Ca document premergător Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent, studiul urmărește definirea setului de principii cheie de reglementare pe care RLU-PUG trebuie să le aibă în vedere pentru restricționarea intervențiilor neadecvate, dar care să permită totodată o dezvoltare în parametrii optimi, cu referire la păstrarea identității, creșterea rezilienței și implementarea de proiecte, programe și politici sustenabile:
• Definirea principiilor cheie de reglementare a intervențiilor asupra construcțiilor existente și de realizare a clădirilor noi
• Definirea principiilor cheie de reglementare a intervențiilor din spațiul public
• Definirea principiilor cheie de protejare a elementelor valoroase și specifice satului ce compun imaginea și peisajul de ansamblu al spațiului rural
Nu în ultimul rând, studiul propune o ierarhizare a intervențiilor de reabilitare a imaginii satului, luând in considerare regimul juridic, starea de degradare și resursele financiare.
Demolarea treptată a șurelor și a caselor vechi secuiești și înlocuirea acestora cu intervenții noi, stridente, atipice, face ca satul tradițional sa dispară. În calitate de elaboratori ai acestui studiu, considerăm ca o datorie imensă semnalarea și acționarea împotriva pericolului de a deteriora și de a pierde bogăția culturală și arhitecturală a satelor secuiești.

zoom in zoom out fit height fit width close panel