Valorificare turistică a Ansamblului Mitropolitan Iași

Autor(i):
Dragos Ciolacu
Colaboratori:
arh. Razvan Ivanciu
arh. Andrei Nedelcu
arh. Adrian Sauciuc
arh. Mihai Neaga
Localizare:
România, jud. Iași, Iasi
Indicatori:
RH: S+D+P+2E / Sd: 14078 m2 / Su: 12594 m2 / POT: 22,5 / CUT: 0,5

Comentariul autorului:

Ansamblul Mitropolitan Iaşi este un complex de cladiri cu funcţie ecleziastică dar si laică – culturală şi administrativă. Prin proiectul finanţat de Uniunea Europeana s-au consolidat si reabilitat Catedrala veche sec XVIII, Catedrala nouă sec XIX, Reşedinţa mitropolitană – începutul sec xx şi cele două clădiri – ultimele – ale lui G.M. Cantacuzino – Cancelaria Mitropolitana şi Biblioteca.

Ansambul a fost completat cu spaţii noi cu funcţiune culturală si parţial ecleziastică. Noua funcţiune a fost amplasată la demisol-subsol pe axul liturgic vest-est al Catedralei pentru a nu afecta un reper spiritual, stilistic şi urbanistic precum ansamblul Mitropolitan. Noua clădire se compune din trei segmente principale si câteva anexe legate între ele printr-un parcurs continuu formând un complex coerent de spaţii expoziţionale de documentare si spectacol. Primul segment se afla sub platoul din faţa intrarii în catedrală la demisol şi este compus dintr-o sală polivalentă având planimetria de cruce greacă înscrisă flancată de două spaţii pentru comerţ specializat – artă sacră. Acest spaţiu dedicat expoziţiilor, conferinţelor sau spectacolelor se articulează cu al doilea segment prin două scări simetrice şi un hol expoziţional. Din acest hol se poate face distribuţia spre evacuări de urgenţă mascate la nivelul solului de două edicule cu rol de lumânărar, spre un culoar perimetral fundaţiilor catedralei tot cu rol expoziţional si către subsolul catedralei. Acesta din urmă este tot o construcţie nouă executată sub nava centrală a Catedralei mari şi are rol de expoziţie tematică iar spre extremitatea estica de paraclis mitropolitan. Vestigiile arheologice ale vechii catedrale au fost păstrate si introduse în circuitul pelerinilor. Printr-un culoar flancat de nişe expoziţionale se face lagătura cu al treilea segment – Rotonda de sub Fântana lui Hodocin din extremitatea estica. Acest spaţiu cu rol expoziţional dar şi catehetic are un plan circular acoperit în cupolă şi un oculus central amplasat în fântană, înconjurat de 14 nişe semicirculare pentru expunerea patrimoniului bisericesc. Materialele folosite sunt naturale şi prelucrate manual – piatra pentru pardoseli, piatra sculptată la coloanele libere sau angajate, caramidă aparentă pentru bolţi, cupolete, ancadramente, lemn şi fier forjat la piesele de mobilier şi tâmplarie precum şi frescă pe bolţi şi timpane.

Ansamblul Mitropolitan are un stil eclectic care se întinde pe două secole dominate de baroc, neoclasic şi romantic. Ţinând cont de această realitate conceptul spaţial şi stilistic a noului spaţiu a mers, pentru echilibru către arhitectură ecleziastică a primelor secole creştine având ca argument atât amplasarea subterană cât şi moştenirea bizantină a artei bisericeşti.

zoom in zoom out fit height fit width close panel