Centru avansat de cercetare - dezvoltare în medicină experimentală - CEMEX

Autor(i):
Alexandru Oltean
Colaboratori:
PROIECTANT GENERAL: S.C. STRUCTURI S.R.L.
DIRECTOR, DRD. ING. IONUȚ BOGDAN NICA

ȘEF PROIECT, BIA IOAN MUNTEANU
ARH. IOAN MUNTEANU

MANAGER PROIECT, S.C. ARTEHNIS S.R.L.
DR. ING. CIPRIAN COZMANCIUC

PROIECTANT ARHITECTURĂ: S.C. PRODOMUS S.R.L.
ARH. ALEXANDRU OLTEAN
BIA IOAN MUNTEANU
ARH. IOAN MUNTEANU
S.C. ARTEHNIS S.R.L.
ARH. STG. COSTIN LAZĂR
ARH. STG. OLGA POPOV
ARH. ST. ANDREI NEDELCU

PROIECTANT STRUCTURĂ: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
MSC. CIPRIAN DANELIUC
DR. ING. CIPRIAN-ILIE COZMANCIUC
ING. ALIN DUMITRAȘCU
DR. ING. ADRIAN ILIESI

PROIECTANT INSTALAȚII ELECTRICE: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
DR. ING. MARIUS BALAN
MSC. TUDOR SOTUHA
ING. LUCIAN STRATULAT
ING. TEODOR BRĂESCU
S.C. ENERGOBIT S.A.

PROIECTANT INSTALAȚII TERMO-VENTILARE: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
DR. ING. MARIUS BALAN
MSC. TUDOR SOTUHA
ING. LUCIAN STRATULAT
ING. TEODOR BRĂESCU
S.C. CLIMATHERM S.R.L.

PROIECTANT INSTALAȚII SANITARE: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
DR. ING. MARIUS BALAN
MSC. TUDOR SOTUHA
ING. LUCIAN STRATULAT
ING. TEODOR BRĂESCU

PROIECTANT INSTALAȚII STINGERE INCENDIU: S.C. PRIM PROIECT S.R.L
ING. DANIEL GEANOPOL

PROIECTANT INSTALAȚII ELECTRICE CURENȚI SLABI, ANTIEFRACȚIE, SEMNALIZARE INCENDIU ȘI AUTOMATIZĂRI: S.C. BLUENOTE COMMUNICATIONS S.A.


PROIECTANT INSTALAȚII GAZE NATURALE: S.C. INCOM S.A.

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU: S.C. PRIM PROIECT S.R.L
ING. DANIEL GEANOPOL
S.C. PRODOMUS S.R.L.
ARH. ALEXANDRU OLTEAN

LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
MSC. ING. ANDREEA ȘONȚU
ING. MIREL GLIGA
ING. MARIUS ZAHARIA


EXECUȚIE:

SC CONEST SA

SC GRUP CONSTRUCȚII EST SA
Localizare:
România, jud. Iași, Iași
Indicatori:
RH: D+P+3E+Pod tehnic / Sd: 2449,55 m2 / Su: 1976,57 m2 / POT: 44,40 / CUT: 1,85

Comentariul autorului:

Deoarece nimic nu se naște pe loc gol, punctul de plecare pentru realizarea obiectivului „CENTRU AVANSAT DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN MEDICINA EXPERIMENTALĂ – CEMEX” îl reprezintă imobilul din strada Mihail Kogălniceanu, monument istoric construit la sfârșit de secol XIX. Casa a aparţinut familiei savantului Alexandru Philipide, membru titular al Academiei Române.
Sub tutela Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași, în urmă cu trei decenii, ia naștere primul Laborator Central de Testare a Medicamentului.
Printr-o evoluție firească a lucrurilor, motivată de absența proiectelor similare la nivel naţional și a lipsei unei structuri care să permită o abordare unitară pentru studiile de medicină experimentală, s-a propus realizarea unei unități de referinţă pe plan naţional, comparabilă cu structuri similare existente la nivel internaţional.
Din punct de vedere ştiinţific, centrului de cercetare constituie o platformă comună, unică în ţară, care va permite o abordare holistică a problemei medicamentului şi a interacţiei sale cu organismul uman precum şi stabilirea particularităţilor individuale de răspuns la tratament prin studii pe animale de laborator. Astfel, pentru prima dată în România după 1990 se stimulează într-o modalitate coordonată cercetarea de nivel mondial asupra unor noi posibilităţi terapeutice de medicină modernă. Centrul de cercetare crează premisa fondatoare a unui mediu de cercetare sinergic prin unificarea variatelor expertize ale membrilor comunităţii ştiinţifice şi ale clinicienilor într-o resursă combinată, focalizată pe tehnologii avansate care merg de la design computerizat de noi compuşi medicamentoşi până la farmacoeconomia şi farmacoepidemiologia medicamentelor actuale.
Tema de proiectare stabilită de beneficiar, a constat în reabilitarea funcțională și structurală a corpului existent (C4A – clădire monument istoric) și extinderea cu un corp nou (C4B), cu regim de înălţime D+P+3E, pe spațiul dintre clădirea existentă şi corpul Facultăţii de Bioinginerie.
Datorită cerințelor speciale ale programului, încăperile centrului asigura un microclimat specific controlului particulelor materialelor în suspensie din aer. Spațiile aseptice cu specificul intervenției chirurgicale sunt clasificate ca spații ISO 6.
Pentru realizarea studiilor propuse, proiectul mai prevede dotarea cu un echipament PET/RMN, ce va lucra cu surse deschise de radiaţii şi va realiza investigaţii de imagistică experimentală cu radionuclizi, drept pentru care este amplasat la demisolul clădirii izolat de alte activităţi, cu intrare separată.
Pe termen lung, centrul va contribui la dezvoltarea economică și socială a întregii Regiuni Moldova prin creşterea capacitatii de CD a Regiunii, includerea cercetarii regionale în ERA, creșterea numărului de cercetători, crearea de noi spin-offuri de high-tech, crearea de noi locuri de muncă, oportunităţi pentru învațământ și perfecționare, creșterea calității vieții.

zoom in zoom out fit height fit width close panel