Time Out - Lounge Bar

Autor(i):
Mario Kuibus
Colaboratori:
Fotograf: Andrei Margulescu
Localizare:
România, jud. Iași, Iasi
Indicatori:
RH: P / Sd: 288 m2 / POT: - / CUT: -

Comentariul autorului:

O locaţie în zona centrală a Iaşului la începutul unei frumoase zone verzi universitare de tradiţie este un „hot spot“ potenţial ce trebuie tratat cu toata atenţia.
Amenajarea a fost făcută în contextul schimbării paradigmei estetice existente, iniţial în cafeneaua deja funcţionabilă din locaţia amintită.
Odată cu această nouă intervenţie a apărut şi oportunitatea unei extinderi noi spaţiale către spate ca un fel de posibilă „grădină ascunsă“ acoperită.
Povestea nou oferită se suprapune pe un demers cultural urban nou ce invită concret sinergia unei estetici supratexturate în ipostaza de manifest.
În acest context al supratexturării, juxtapunerea, iluzia optică, collage-ul, sunt dintre elementele cele mai folosite de demersul propus fiind folosite pe alocuri obsesiv chiar ca instrumente repetitive ale implementării manifestului.
În acest „rush hour“ materializat al instrumentalizării estetice amintite, apartenenţa la o cultură universală a fost motorul conceptual la care am apelat în alegerea reperelor caracteristice. Astfel spaţiul metropolitan este unul provocator şi provocat în acelaşi timp ca un perpetuum mobile cultural ce se răstoarnă şi se îndreaptă într-o mare buclă a unei nevoi de cunoaştere a valorilor vechi şi noi...

zoom in zoom out fit height fit width close panel