Centru pentru sprijinirea si dezvoltarea afacerilor „Bornemisza“

Autor(i):
Moise Máthé
Colaboratori:
Arh. Octav Floarea
Arh. Liana Alexandru
Arh. Georgiana Albiţa
Structură: ing. Simona Vasilescu (Pop&Asociații)
Structură: ing. Ionuț Vasilescu(Pop&Asociații)
Executant: SC. Moragroind SRL
Localizare:
România, jud. Mureș, Târgu Mureș
Indicatori:
RH: A: S+P+1E+M; B: Ds+P+2E+Pod ; C:S+P+1+M / Sd: 4.836 m2 / Su: 3445 m2 / POT: 81% / CUT: 2.4

Comentariul autorului:

Conceptul de arhitectură prelungeşte tipologia reşedinţelor nobiliare şi burgheze din oraşele transilvănene de la începutul secolului al XIX-lea, proprie casei „Bornemisza, unde corpurile de clădire, cu galerii deschise se dezvoltau în jurul unei curţi interioare.
Accesul la centrul de afaceri se face din Str. Târgului, prin gangul existent la parterul casei Bornemisza, în curtea interioară care are rol de ordonare şi de repartizare a circulaţiilor pietonale şi auto în complex. Accesul la unităţile de birouri se realizează prin trei noduri de circulaţie, câte unul pentru fiecare corp de clădire (corp A, corp B si corp C), iar din fiecare se accede la câte două unităţi de birouri pe nivel.
Challenge –ul a constat in punerea in acord a unor arhitecturi diferite, găsirea unei articulări elocvente in care monumentul istoric să fie pus in valoare, arhitectura modernă si contemporană trebuind să intre in dialog cu arhitectura barocă.
La Corpul A - Casa Bornemisza, monument istoric cod LMI MS II m B 15547, s-a propus aducerea la starea iniţială, cea dinainte de anii `50, cănd s-au făcut modificări ca urmare a transformării ei in fabrică de pantofi. Astfel s-au restaurat faţadele respectând recomandările studiului istoric, (refacerea tencuielilor deteriorate cu tencuială pe bază de var), s-au deschis arcadele şi golurile de uşă zidite, s-au refăcut zidurile demolate in poziţiile originale, s-a înlocuit poarta metalică cu una de lemn, s-a refăcut soclul de piatra dinspre stradă, s-au restaurat picturile murale de început si sfârşit de secol XIX, etc..
Podul a fost transformat in spaţii de birouri cu intervenţii minime asupra structurii baroce de lemn. Pentru accesul în mansardă, în această aripă de clădire s-a realizat o scară nouă cu structură metalică de la etajul 1 în continuarea celei existente. Scara are o imagine neutră, evitând crearea confuziei în ceea ce priveşte vechimea ei..
S-a propus si realizat adâncirea subsolului (ce are bolţi in plin cintru), până la nivelul fundaţiilor, decopertarea tencuielii şi conservarea carămizilor.
La Corpul B de clădire ce datează din anii 1970 s-a reabilitat, prin consolidare şi prin refuncţionalizarea spaţiilor in birouri deschise. Tot aici, tangent la corpul A s-a amplasat un ascensor de persoane. Acest corp de clădire a căpătat o faţadă nouă, contemporană, placată cu oţel tip COR-TEN în consonanţă cu arhitectura corpului nou de clădire (corp C, placat cu acelaşi material), şi care prin contrastul creat pun in evidenţa clădirea monument.
Corpul C de clădire întregeşte ansamblul. Noua construcţie se înscrie în amprenta la sol şi gabaritul construcţiilor care au existat, demolate. În curtea interioară, înclusiv sub corpul C de clădire s-a realizat un subsol pe 1 nivel pentru parcarea automobilelor. Accesul la garaj se face printr-un ascensor pentru automobile.

zoom in zoom out fit height fit width close panel