Transformarea Cinematografului “Modern” Suceava în Centru Cultural

Autor(i):
Constantin Gorcea, Viorica Sârghi, Ioan Doinel Spineanu, Constantin Stroescu, Carmen Mariana Zorin
Colaboratori:
Structura: s.c. Structura s.r.l. Suceava
Instalaţii HVAC şi sanitare: s.c. Giproiect s.r.l. Suceava
Instalaţii electrice: s.c. Acsa Proiect s.r.l. Suceava
Drumuri: PFA ing. Iustin Ursachi
Localizare:
România, jud. Suceava, Suceava
Indicatori:
RH: demisol (parţial), parter, etaj 1-3 / Sd: 2550 m2 / Su: 1930,75 m2 / POT: 64,7 / CUT: 1,9

Comentariul autorului:

Contextul urbanistic şi istoric în care are loc intervenţia prezentată este unul deosebit de complex şi reprezentativ pentru oraşul Suceava. Prin clădirile care delimiteaza intersecţia cu sens giratoriu se pot identifica di¬versele etape de construcţie a oraşului:
 epoca medievală prin Biserica Sf. Nicolae
 sec. XVIII – sec. XIX case de tipologie rurală de pe strada Dragoş Vodă,
 secolul XIX prin edificiul Liceului Ştefan cel Mare care a fost extins după 1980
 anii de debut ai perioadei comuniste prin cinematograful Modern (inau¬gurat în 1958) construit în stil neoclasic stalinist
 perioada optimistă şi progresivă a socialismului din anii ‘70 prin Hotelul Arcaşul
 blocurile de locuinţe socialiste care completeaza conturul intersecţiei
 anii de regăsire a capitalismului de după revoluţie prin clădirea comer¬cială de lângă cinematograf
În acest context, deşi tema şi intenţiile investitorului nu excludeau o in¬tervenţie ce ar fi anulat arhitectura iniţială a clădirii s-a optat pentru păstrarea momentului istoric şi arhitectural al anilor ‘50 şi juxtapunerea clară a momentului actual, printr-o arhitectură contemporană ce se alatură şi integrează elementele valoroase de arhitectură clasică (conceptul simetric şi elemente decorative).
Soluţia propune o extindere în plan şi pe verticală a clădirii cine¬matografului „Modern" în vederea transformării într-un Centru Cultural care va adăposti şi alte activităţi specifice (spectacole, acţiuni ale unor organizaţii culturale). Părţile de clădire ce au putut fi consolidate, con¬form expertizei de rezistenţă, au fost integrate noilor funcţiuni propuse.
Zona de scenă a fost mărită şi înălţată pentru crearea unui turn de scenă şi a fost bordată cu spaţii funcţionale în formă de „U". Spaţiul de deasupra sălii poate fi utilizat prin folosirea unei structuri metalice ce poate să asigure acoperirea dar în acelaşi timp să adăpostească şi funcţiunile noului centru cultural. Spaţiile tehnice vor fi la demisol şi pe terasa creată în jurul scenei.
Etajarea sălii este tratată ca o structură nouă, transparentă, deschisă spre oraş. Faţada principală va continua zona vitrată a accesului cu un ecran publicitar (realizat parţial).
Prin prelungirea uneia din scările de evacuare ale vechiului cine¬matograf se asigură un acces public direct la sala multifuncţională (ex¬poziţii, conferinţe) de la etajul 2 nou construit.
Prin păstrarea tratării simetrice se menţine monumentalitatea clasică a clădirii iniţiale amplasate în axul străzii Nicolae Bălcescu dinspre centrul municipiului.

zoom in zoom out fit height fit width close panel