PUG Dinamic

Autor(i):
Tiberiu Florescu
Colaboratori:
Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting (CCPEC) / ARNAIZ ARQUITECTOS S.L.P. / S.C. AECOM INGENIERIA SRL / S.C. INTERGRAPH COMPUTER SERVICES S.R.L. / S.C. COMPANIA DE CONSULTANȚĂ și ASISTENȚĂ TEHNICĂ S.R.L (CCAT) / S.C. SYNERGETICS CORPORATION S.R.L.
Localizare:
România, București

Comentariul autorului:

În contextul dezvoltării urbane actuale, domeniul urbanismului se confruntă cu fenomene descrise prin dinamica sistemelor complexe, care devin din ce în ce mai greu previzibile, însă nu imposibil de gestionat.
PUG DINAMIC ia în considerare integrarea câmpului structural cu cel funcțional din domeniul urbanismului, prin posibilitatea prevederii unor reglementări flexibile, adaptabile la o dezvoltare dinamică, ce fac posibilă atât gestiunea dinamică a teritoriului, cât și valorificarea oportunităților de dezvoltare. Se creează astfel premisele ideale pentru un oraș de tip european, capabil să stimuleze competitivitatea economică în teritoriu.
Orașul București își propune să atingă toate obiectivele necesare pentru dobândirea statutului de metropolă europeană, cu accent pe REZILIENȚĂ URBANĂ și RECUPERAREA REPERELOR, prin reconsiderarea și consolidarea zonelor protejate, a cartierelor specifice Bucureștiului, și a arhitecturii particulare a acestuia. Acest deziderat, viabil pe termen mediu și lung, reprezintă principalul obiectiv avut în vedere în proiectul PUG DINAMIC.

zoom in zoom out fit height fit width close panel