Planul Urbanistic General Galați

Autor(i):
Tiberiu Florescu
Colaboratori:
Coordonatori proiect complex (Studii de fundamentare): prof.dr.arh. Florin Machedon
Șef proiect urbanism: lect.dr.urb Andreea Popa
Localizare:
România, jud. Galați, Galați

Comentariul autorului:

Principalele direcții considerate definitorii în concepția Planului Urbanistic General cu referire la valorile patrimoniale ale municipiului au fost: luarea în considerare a fragmentelor aparţinând diferitelor tipuri de ţesut urban drept elemente determinante în stabilirea UTR și înscrierea lor coerentă în strategia de dezvoltare a municipiului. Stabilirea reglementărilor fiecărei Unităţi Teritoriale de Referinţă a fost gândită astfel încât să consacre şi să accentueze caracteristicile urbanistice existente: tipul tramei stradale, a parcelarului, a raportului dintre clădire şi vecinătăţi, funcțiunile compatibile cu cele existente, indicii urbanistici, înălțimea clădirilor, tipul de volumetrie şi arhitectura acceptată etc..

Principalele repere tratate distinct în cadrul proiectului, ca tipuri caracteristice de țesut urban propuse spre conservare și valorificare reglementată sunt:
a. Axa străzii Domneşti - zona de ţesut mixt, de la faleza Dunării până în dreptul Grădinii Publice;
b. zona cu ţesut planificat (planul Rizer, 1937)
c. zone vechi (ante 1837), cu dezvoltare spontană situate la estul, respectiv la vestul zonei cu ţesut mixt aflate de-a lungul axului străzii Domneşti;
d. parcelări realizate în perioada interbelică şi în anii 1950;
e. ansambluri de locuinţe colective realizate în anii 1960-1970: În această categorie sunt incluse cartierele Ţiglina 1, Ţiglina 2, Mazepa 1 şi fragmentul vestic al cartierului „Micro 16”;
f. ansambluri de locuinţe colective realizate în anii 1970-1980. Este tipul de ţesut urban preponderent al perioadei postbelice.
g. zone cu funcţiune predominant industrială. În acest tip au fost incluse ţesuturile foarte variate, dependente de procese tehnologice diferite.

zoom in zoom out fit height fit width close panel