Plan Urbanistic Zonal pentru zona centrală a municipiului Făgăraș, județul Brașov – Zonă centrală situată în zona construită protejată

Autor(i):
Alexandru Ioan Damian, Laura Damian, Mircea Sabău-Tătar
Colaboratori:
Proiectant general: General Game SRL
Alți colaboratori:
Heritage Advice SRL - studii istorice - ist. Ion C. Băltean, ist. Daniel Sana
Nord Sud Exim SRL - studii topografice - ing. Cipleu Victor
urb. peis. Ana Opriș - studii de peisagistică
arh. Oana Bulgaru
Localizare:
România, jud. Brașov, Făgăraș
Indicatori:
Su: 446276 m2

Comentariul autorului:

Instituirea acestei zone centrale istorice în cadrul centrului municipiului Făgăraș a fost datorată cerințelor de valorificare a potențialului de dezvoltare prezent aici, având ca principal punct de plecare Cetatea Făgărașului, monument istoric de interes național.
Această zonă centrală concentrează elemente de patrimoniu și valori arhitectural urbanistice care pot participa în mod direct la ameliorarea estetic-funcțională a zonei, și la amplificarea activităților turistice și de recreere care se pot desfășura într-o astfel de ambianță cu caracter istoric.
Planul urbanistic de față a studiat numeroase caracteristici ale parcelarului, tramei stradale, fondului construit, spațiului public, spațiilor verzi, și prin propunerile conturate și reglementările formulate s-a urmărit asigurarea continuității și ameliorării aspectului general al zonei centrale istorice. De aceea, obiectivul principal al acestui PUZ a fost protejarea conservarea și încurajarea restaurării/reabilitării patrimoniuluiconstruit existent, conform principiilor și reglementărilor enumerate în RLU și de asemenea în legislația actuală.
Trebuie menționat, că patrimoniul construit din zona centrală protejată nu este reprezentat doar de construcțiile clasate ca monumente istorice, ci și de cele cu valoare istorică, ambiental-arhitecturală, memorială, și de asemenea de construcțiile care alcătuiesc cadrul construit înconjurător al acestora, de parcelar, de spațiile publice existente, sau propuse spre a fi create pentru a genera o viață urbană constantă –piețe, scuaruri, parcuri, zona din jurul Cetății.
Țesutul urban din centrul istoric protejat al Municipiului Făgăraș este, ca în cazul multor centre istorice din România, rezultatul evolutiv al unei dezvoltări care a cunoscut mai multe etapeistorice care si-au lasat amprenta asupra fondului construit, asupra tramei stradale, dar și asupra mentalului colectiv care a fost influențat pozitiv sau negativ. În prezent centrul Făgărașului este o zonă mixtă, unde, pe lângă funcțiunile de tip central (administrație, comerț, servicii )funcțiunea predominantă o reprezintă locuirea divizată în locuire în țesut urban istoric și locuire în țesut urban sistematizat în perioada socialistă.
Constanta dinamică a pieței și varietăților materialelor de construcții, combinatăcu dorința locuitorilor de a-simodernizarea imobileleși de a-și spori calitatea vieții în mediul urban, constituie adesea surse de confict în ceea ce privește respectarea reglementărilor corecte care trebuie urmărite în procesul de reabilitare/restaurare/modernizare a fondului construit. Gama variată de materiale de construcție, paletele cromatice saturate și lipsa unei strategii locale de dezvoltare integrată și armonioasă a centrului istoric protejat al Municipiului Făgăraș, duc la distrugerea sau alterarea îtr-un ritm alarmant a fondului construit valoros.

zoom in zoom out fit height fit width close panel