[Re]Fabricăm orașul -trecutul ca viitor- Ansamblul Industrial Independența, Sibiu

Autor(i):
Alexandra Tudor, Anikó Szőke, Sorina Țepeluș, Ana Maria Negru, Elena Bărbuș, Carmen Matiz, Corina Cosmescu
Localizare:
România, jud. Sibiu, sibiu
Indicatori:
RH: P - P+7 / Sd: 40670 m2 / Su: 32334 m2 / POT: 40% / CUT: 0,5

Comentariul autorului:

Proiectul a fost realizat în cadrul Universității de Vară, Sibiu, ediția 2015, într-o echipă de 7 studenți la arhitectură, urbanism și sociologie.
Acesta a avut ca temă regenerarea fostului ansamblu industrial Independența, o zonă reprezentativă pentru locuitorii orașului. Zona are un caracter aparte, deoarece este localizată la limita vechiului oraș, fiind înconjurată de un țesut de locuințe medievale, iar în nord este delimitată de malurile Râului Cibin, prezentând astfel un potențial ridicat de dezvoltare, fiind susținut și de construcțiile din incintă, majoritatea clasate ca monumente de arhitectură. Cu toate acestea, în prezent se află într-un proces avansat de degradare, proprietarul intenționând inițial să demoleze întregul ansamblu pentru a putea dezvolta un complex de locuințe colective cu regim de înălțime ridicat.
Propunerea s-a bazat pe o serie de studii a strategiilor existente de dezvoltare a orașului precum și pe vizite pe teren și discuții cu locuitorii orașului.
Astfel s-a generat o strategie de dezvoltare treptată a zonei, folosind intervenții soft - hard, care atrag atenţia asupra potențialului acesteia, stârnind interesul şi activând comunitatea. De la demolarea zidurilor, ca un simbol al eliberării spaţiului, până la reactivarea spaţiilor cu evenimente sociale şi dezvoltarea spaţiilor publice, treptat se repopulează zona şi se ajunge la o dorinţă de refuncţionalizare a întregului patrimoniu industrial, care va servi comunitatea şi va deveni un reper la nivel social, cultural şi economic.
Proiectul propune o dezvoltare în etape succesive, care să asigure utilizarea permanentă a ansamblului, până la definitivarea tuturor intervențiilor. Acesta presupune și implicarea comunității locale în activitățile de reactivare a spațiului, pentru a asigura un demers continuu și viabil în acest proces.
Strategia urmărește o linie de dezvoltare, ce pornește de la o minimă investiție și evoluează treptat spre intervenții majore. Aceasta răspunde atât nevoilor sociale și culturale ale orașului, precum și nevoilor economice ale investitorului.
Poziţionarea terenului în oraş dă baza dezvoltării unui parc tactic, care făcând legătura între părţi importante ale oraşului, prin căi directe de circulaţie între punctele principale de interes, atrage comunitatea, regenerând spaţiul destructurat. Existenţa acestor legături directe prin zonă creează un potenţial de dezvoltare şi activare a malului Cibinului, care in prezent este izolat si nevalorificat. Dezvoltarea parcurilor şi spaţiilor publice stau la baza regenerării, fiind principalele elemente care atrag comunitatea. Acestea susţin refuncţionalizarea clădirilor, cele care joacă diferite roluri în cadrul parcului.

zoom in zoom out fit height fit width close panel