Recuperarea reperelor traseului istoric Parcul Kretzulescu - Grădina Publică Mersi

Autor(i):
Adrian Coşa, Anca Mihaela Coşa
Colaboratori:
verificator arh. Constanţa Carp
Localizare:
România, jud. Argeș, Câmpulung

Comentariul autorului:

Recuperarea repereror traseului istoric: Parcul Kretzulescu—Gradina Mersi Proiectul REABILITAREA TRASEULUI TRADIŢIONAL ISTORIC COMPLEX PARC KRETZULESCU – GRĂDINA PUBLICĂ „MERSI”, finializat în iunie 2010, propune dezvoltarea durabilă a turismului în Câmpulung, printr-un proces amplu de reamenajare a traseului de promenadă ce lega Parcul Kretzulescu de Grădina Publică “Merci”, traseu ce include actuala piaţă a Primăriei şi celebrul Bulevard “Pardon”. Pentru a readuce în Câmpulung atmosfera secolului trecut, apogeul dezvoltării sale ca staţiune turistică recunoscută în Europa, am folosit ca temă citate din scrierile beletristice deoarece sensibilitatea scriitorilor surprinde percepţia detaliilor amenajării spaţiului. Asfel fotografiile de epocă prind viaţă, ca derularea unui film. Am găsit în romanul lui Camil Petrescu - „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, o bogată şi frumoasă descriere a traseului de promenadă studiat, redând cu subtilitate şi rafinament parfumul acelor vremuri. Parafrazând am putea denumi proiectul „ ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”, deoarece acesta îşi propune înlăturarea efectelor interventiilor comuniste şi revenirea la perioada interbelică - intenţie de reînnodare a cursului timpului întâlnită în oricare din politicile de dezvoltare ale României de astăzi. Arhitecţi fiind, ca o subtilitate artistică, am luat drept temă program pentru natura reamenajărilor obiectivelor din proiect, referirile despre Câmpulung din romanul amintit. Realizarea acestor lucrări contribuie la: * Redefinirea identităţii spaţiului public prin punerea în valoare a arhitecturii specifice municipiului Câmpulung. * Reabilitarea şi includerea în circuitul cultural şi turistic a Complexului Kretzulescu – monument istoric. * Restructurarea şi reorientarea ca imagine a traseului tradiţional istoric parcurs între elementele de atracţie din cadrul perimetrul zonei protejate cu valoare de patrimoniu a centrului localităţii: Grădina Publică „Merci” – Bulevardul „Pardon” – Băile Kretzulescu. * Soluţionarea traficului pentru a permite accesul pietonal facil între elementele de interes ale acestei zone. * Punerea în valoare prin crearea de perspective favorabile şi iluminat decorativ a punctelor de interes aflate pe acest traseu: * Integrarea conceptului de lumină urbană în crearea identităţii spaţiului public. Proiectul a fost finanţat din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional, a fost în şantier timp de doi ani de zile 2013 –2015 executându-se doar cca 25% din lucrări. În prezent populaţia Câmpulungului, desfăcând porţile şantierelor, foloseşte spaţiul, bucurându-se de amenajări, chiar dacă sunt neterminate, iar administraţia locală returnează sumele folosite. Autorii, ANCA MIHAELA COŞA şi ADRIAN COŞA , deşi lucrează de peste 15 ani la acest proiect, sunt încă optimişti şi vă invită la CÂMPULUNG în Argeş!


zoom in zoom out fit height fit width close panel