Ediții: 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

De la Casa Scânteii la Casa Poporului. Patru decenii de arhitectură în Bucureşti 1945-1989

Autor:
Alexandru Panaitescu
Colaboratori:
Dicţionar concis al arhitecţilor 1945-1990: arh. Rodica Panaitescu
Prefaţă: studioBASAR
Postfaţă: arh. Mariana Celac
Editor: Mirela Duculescu
Graphic design: MB STUDIO, arh. Octavian Carabela
Redactor: Eugenia Petre
Editura:
SIMETRIA
ISBN/ISSN:
978-973-1872-27-8
Publicat:
noiembrie 2012
Fiind adresată în primul rând celor care au cunoscut prea puţin perioada 1945-1989 sau n-au profesat atunci, s-a considerat oportun ca prima parte a cărţii să aibă un caracter general, concentrându-se pe transformările produse în practica de arhitectură mai ales în primii ani ai regimului comunist, cei ai impunerii modelului unic.

Fără intenţia unei prezentări exhaustive a ce s-a construit în Bucureşti între anii 1945-1989, interesul s-a focalizat mai ales pe principalele categorii de operaţiuni urbane realizate, exemplificate în unele situaţii prin studii de caz, dar şi prin comentarea arhitecturii a numeroase construcţii apreciate ca semnificative. Nu de puţine ori s-a urmărit destinul unor lucrări şi post 1990.

CUPRINS
Cuvânt în deschidere / Noi şi ei de studioBASAR
Argument
I. IMPUNEREA MODELULUI UNIC
1. Construcţiile din Bucureşti în primii ani de după război 1945-1948
2. Ideologizarea creaţiei şi a învăţământului de arhitectură. Realismul socialist
3. Înregimentarea arhitecţilor în marile institute de proiectare
4. Politica în domeniul arhitecturii. Hotărârile CC al PMR din 1952
5. Dezvoltarea urbană între directivele de partid şi schiţa de sistematizare
6. Rezolvarea crizei de locuinţe. Tema unică
II. ARHITECTURA BUCUREŞTIULUI ÎN ANII 1950-1965
1. Casa Scânteii, emblema noii puteri comuniste
2. Edificiile Festivalului din 1953
3. Construcţiile de locuit de la mijlocul anilor ’50
4. De la pseudomonumentalitate la modernitate
5. Primele mari ansambluri de locuit
III. ARHITECTURA BUCUREŞTIULUI ÎN ANII 1965-1977
1. Coridoarele stradale
2. Edificiile de la mijlocul perioadei comuniste
3. Reţeaua de metrou
IV. RESTRUCTURAREA ZONEI CENTRALE - NOUL REALISM SOCIALIST
1. Urmările cutremurului din 4 martie 1977
2. Centrul autocratic al puterii comuniste. Casa Poporului
3. Concursul Bucureşti 2000. O şansă ratată
ANEXE
A. Condiţionări istorice 1945-1989
B. Hotărârile din 13 noiembrie 1952 ale Comitetului Central al PMR şi ale Consiliului de Miniştri privind construcţia şi reconstrucţia oraşelor şi organizarea activităţii în domeniul arhitecturii şi pentru elaborarea planului general de reconstrucţie socialistă a oraşului Bucureşti şi construcţia metroului
C. Organizarea administrativă, extinderea perimetrului urban, creşterea populaţiei şi schimbarea nomenclaturii stradale din Bucureşti
D. Agitata existenţă a monumentelor din Bucureşti
E. Biserici şi sinagogi demolate în Bucureşi între 1958-1987
F. Construcţii din Bucureşti translatate între 1982-1988
G. Reamenajarea râului Dâmboviţa
DICŢIONAR CONCIS AL ARHITECŢILOR DIN BUCUREŞTI, 1945-1990
- Cuvânt de încheiere
- Form the House of the Spark to the House of the People. Four Decades of Architecture in Bucharest 1945-1989 / Abstract
- Bibliografie
- Index de nume
- Sursa ilustraţilor
- Credite fotografice
- Convenţii şi abrevieri

Panou pentru expoziţie

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea originală (se va deschide într-o fereastră nouă).