Ediții: 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Culele din Oltenia ... şi evoluţia lor până astăzi

Autor:
Pavel Popescu
Colaboratori:
arh. Frunză Crăiţa – Layout & DTP
st.IV.constr. Robert Grecu – DTP
arh. Atanasescu Iancu – autorul broşurii, din 1970, „Culele din Oltenia”, si Grama Valeriu, coautor, un angajat politic, al Direcţiei de Cultură Dolj
ISBN/ISSN:
ISBN 978-973-0-15178-7
Publicat:
iulie 2013
Principalele obiective ale lucrării:
- aducerea la cunoştinţa arhitectilor si studentilor arhitecti, ca si a publicului larg, pasionat de arte şi în particular de arhitectură, a valorilor pure ale arhitecturii româneşti si a valorii istorice a functiunilor culelor;
- stimularea interesului publicului pentru cladirile, monumente istorice, de genul culelor si a satului romanesc in care ele se gasesc, precum şi transmiterea informaţiei despre trecutul şi prezentul cultural ale acestora şi rolul lor de apărare a nevoilor şi neamului românesc;
- determinarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale ca să îşi asume responsabilităţile legale cu privire la pastrarea în condiţii normale ale acestor capodopere ale arhitecturii romanesti;
- îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare a arhitecţilor proiectanţi, atestaţi ai MCC, cu proprietarii acestor capodopere de arhitectură-culele;
- impunerea semnificaţiei competiţiei arhitecturale în conştiinţa profesioniştilor şi a opiniei publice, ca o măsură a cultivării şi aplicării conceptului de cultură a spaţiului construit şi a calităţii spaţiului public;
- vernisarea expoziţiei: „ CULELE DIN OLTENIA, si evolutia lor până astăzi .... „ în : „ MUZEUL OLTENIEI ”- Craiova, Slatina, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Turnu Severin, Culele din Măldăreşti, biserica din Slătioara, U.A.R. ”, M.Ţ.R.”, IAUIMB, Parlamentul României - ROCAD 2013, au constituit momente doesebite pentru participanţi ( Dinu Săraru, Popescu Emil Barbu, Curea Viorica, Dan Ghelase, primarul Craiovei, preşedintele CJ Dj, primarul Rm. Vâlcea, directorii direcţiilor de cultură ale judeţelor ce au norocul de a avea cule, etc. )
- punerea în valoare a unor spaţii publice, locurile de vernisare a expozițiilor;
- organizarea unor seminarii in institutele de invatamant, de superior de arhitectura si a filialelor judeţene ale ale Uniunii Arhitectilor din Romania din judeţele unde se găsesc cule, cu ocazia vernisărilor.
- Arhitectul Iancu Atanasescu, prin această lucrare, doresc să intre în atenţia colegilor noştri mai tineri, care nu l-au cunoscut, ca model de dăruire pentru profesionalismul breaslei noastre, a arhitecţilor, urmaşi ai marilor noştri înaintaşi (Ion Mincu, Constantin Iotzu, Petre Antonescu, Horia Creangă, Duiliu Marcu, I.D.Berindei, Toma Socolescu, Grigore Cerchez, Cristofi Cerchez, George Matei Cantacuzino, Grigore Ionescu, Henriette Delavrancea-Gibory, Victor Şmighelschi, Octav Doicescu, M.Alifanti, Ascanio Damian, Dimitrie Gusti, Mihai Ricci, Tiberiu Ricci, A.Dâmboianu, Cezar Lăzărescu, Nicolae Porumbescu, Horia Maicu, Margareta Dâmboianu, Mihai Enescu, Fackelman, Romeo Belea, P.Cosmatu, Dorin Ştefan, etc.), ale căror opere de artă dăinuie de decenii, unele chiar de foarte multe decenii şi, pe care dacă le întreţinem şi noi astăzi, sau urmaşii noştri mâine, vor dăinui peste alte decenii sau chiar veacuri, şi să-l alătur, celor din această prestigioasă galerie a arhitecţilor români, creatori de patrimoniu.

Panou pentru expoziţie

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea originală (se va deschide într-o fereastră nouă).