Ediții: 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Urbanism în Cluj-Napoca

Autor:
Adrian Iancu
Colaboratori:
Grafica şi design: Lupaş Gelu
Editura:
UT Press Cluj-Napoca
ISBN/ISSN:
ISBN 978-973-662-794-1
Publicat:
septembrie 2012
Evoluţia localităţilor de-a lungul timpului este rezultatul complex generat de elemente de natură economică, socială şi politică, precum şi de alţi factori datoraţi conjuncturii la nivel local dar şi influenţelor contextului regional, naţional sau internaţional. Unele localităţi au avut perioade faste sau mai puţin faste de-a lungul timpului: au evoluat pozitiv, negativ sau au stagnat.
Care sunt elementele evoluţiei unui oraş? Cum se iau deciziile privitoare la acţiunile ce ar trebui să ducă la dezvoltarea unui oraş? Cine le ia? Sunt competenţi acei oameni care hotărăsc destinul urbei? Sunt deciziile lor
bune sau rele pentru comunitate? Iată unele întrebări la care foarte puţini oameni cunosc răspunsul, cei mai mulţi emit doar presupuneri, de multe ori bazate pe elemente emoţionale, pentru că faptele concrete sunt ori prea puţin cunoscute, ori ignorate.
Acest volum are ca scop prezentarea evoluţiei urbanistice a municipiului Cluj-Napoca în perioada 2004-2012. A fost o perioada plină pentru oraş, o
perioadă în care acesta s-a schimbat într-o măsura mai mare decât alte localităţi similare din România, astfel încât se poate afirma că a fost o perioada importantă care merită consemnată. Investiţiile publice au fost
semnificative şi multe din acestea au schimbat modul de viaţă al locuitorilor.
Rândurile de mai jos îşi propun o trecere în revistă a schimbării oraşului în sensul evoluţiei urbanistice.
Sunt prezentate acţiuni, activităţi, proiecte şi modul de implementare ale acestora – unele detaliate mai mult decât altele -, descifrate în contextul activităţilor de gestiune urbană. Gestiunea urbană implica atât activităţi legate de gestiunea spaţială cât şi de gestiunea proceselor urbane care au loc într-un teritoriu, iar materialul de faţă este o descriere aplicată la nivelul
unei localităţi într-o perioada determinată de timp.
O astfel de abordare analitică, descriptivă şi cronologică a fenomenului urban aplicat la viaţa unei comunităţi este nouă în peisajul literaturii de specialitate din România.
De aceea am considerat că acest material poate avea relevanţă nu numai pentru specialişti ci poate şi pentru publicul larg interesat de subiect.
Rândurile de mai jos descriu o perioada plină de evenimente de toate tipurile care au influenţat dezvoltarea oraşului. Accentul este pus pe descrierea proceselor urbane, prezentate în contextul local dar şi
extins la nivel naţional acolo unde a fost cazul

Panou pentru expoziţie

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea originală (se va deschide într-o fereastră nouă).