Ediții: 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Devenirea peisajului

Autor:
Angelica Stan
Colaboratori:
Prefaţă: prof.dr.arh.Angela Filipeanu
Editura:
Ed. Universitara Ion Mincu
Colecţia:
urbanism-peisagistica
ISBN/ISSN:
978-606-638-021-8
Publicat:
iunie 2012
Cartea pledează pentru re-considerarea peisajului din punct de vedere umanistic, mizând, deci, pe peisajul înţeles integrativ, ca entitate dinamică, „vie”, formă + înţeles, care devine în spaţiu şi timp, „eclozând” din linearitatea istorică. Accentul este pus pe atributele calitative ale peisajului ca resursă ce „se distribuie fără să se împartă”, bazându-se pe capacitatea celor care îl trăiesc de a-l înţelege de pe treapta superioară a creativităţii. Devenirea peisajului este privită din două direcţii diferite, dar complementare: pe de o parte, ca o devenire întru, în termenii lui Constantin Noica, o mişcare cu un scop, cu un sens; şi pe de altă parte, ca o devenire infinit ramificată, rizomatică în termenii lui Deleuze, bazată pe asimilări poetice atât ale vernacularului, cât şi ale tehnologiilor de ultimă generaţie. Lucrarea se constituie într-un parcurs al "vârstelor" peisajului- de la începutul său ca gen pictural, până la peisajul-urbanism-arhitectură din zilele noastre, având mai degrabă valenţa unui element de dizolvare a graniţelor dintre diversele discipline care îl dispută.

cuvinte-cheie: devenire, non-linearitate, creativitate, multidisciplinaritate, dialog

Panou pentru expoziţie

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea originală (se va deschide într-o fereastră nouă).