Ediții: 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Arhitectura românească în detalii – Transformări

Autor:
Emilia Ţugui
Colaboratori:
coordonator proiect editorial şi volum - Emilia Ţugui
Introducere - Kázmér Kovács
texte de specialitate - Emanuel Dalea, Sebastian Drăghici, Olimpia Marchelov, Dragoş Marcu, Miodrag Popov, Tudor Saidel, Mircea Sămânţă, Liviu Totolici
texte de prezentare a proiectelor Andreas Heierle, Köllő Miklós, Alexandra Maier, Adriana Măgeruşan, Cristina Trofin, Emilia Ţugui
elaborarea grafică a desenelor - Doru-Ioan Boeriu, Andrei-Constantin Grigorescu, Oana-Valentina Eremia, Raluca Frusina, Ana Hodan, Ştefana Pascu, Diana Stănciulescu, Emilia Ţugui
machetă volum Alexandru Ioniţă, Emilia Ţugui
punere în pagină şi pregătire pentru tipar Alexandru Ioniţă
corectură desene - Raluca Frusina, Ana Botez
corectură text - Domnica Macri, Claudia Ştefănescu
fotografii - Şerban Bonciocat, Dragoş Ciorobâtcă, Alex Cozma, Bogdan Curescu, Bogdan Demetrescu, Cosmin Dragomir, Dacian Groza, Brînduşa Havaşi, Andreas Heierle, Attila Kim, Köllő Miklós, Alexandru Maiorescu, Ioana Marinescu, Andrei Mărgulescu, Ovidiu Micşa, Petre Mitru, Rovana-Karina Moga-Gheorghe, Andrei Neamţu, Juan-Carlos Negretti-Briceño, Vladimir Obradovici, Ştefan Paskucz, Perdi Levente, Pinter Zsolt, Bogdan Raţ, Radu Sălcudean, Constantin Stroescu, Şerban Sturdza, Roxana Şurcă, Corin Trandafir, Cristina Trofin, Emilia Ţugui, Adrian Untaru
mulţumim autorilor proiectelor prezentate - 9 Opţiune (Baia Mare), ADN-BA (Bucureşti), AHAA (Lucerna, Elveţia), Anima Studio (Timişoara), Arhitectură Grafică Design (Suceava), B.A.U. şi Planwerk (Cluj), B.I.A. Rovana-Karina Moga-Gheorghe (Bucureşti), B.I.A. Vladimir Obradovici (Timişoara), Birou de Arhitectură Ciorobâtcă (Cluj), D'Arhitect (Timişoara), D Proiect (Timişoara), Graphic Studio (Bucureşti), Larix Studio (Gheorghieni), Lundi et Demi (Cluj-Bucureşti), Open Works (Cluj), Prodid (Bucureşti), Tektum - Arhitectuă şi Artă (Cluj), proiect studenţesc: stud. arh. Oana Eremia, îndrumător conf. dr. arh. Ştefan Ghenciulescu (UAUIM) şi Echipa upTIM (Timişoara)
Editura:
Ozalid
Colecţia:
Arhitectura românească în detalii
ISBN/ISSN:
ISBN 978-606-93327-2-6
Publicat:
noiembrie 2013
Arhitectura românească în detalii este un proiect editorial prin care se doreşte promovarea arhitecturii la care detaliul constructiv dă măsura valorii edificiului în ansamblu. Informaţiile prezentate sunt structurate pe mai multe paliere: prezentarea proiectului în ansamblu (prin date generale, text, imagine, desen de ansamblu şi detalii de execuţie) şi în funcţie de tipul de material utilizat sau de principiul de punere în operă (prin marcaje pe marginea paginilor). Am adaptat desenele după acelaşi standard de reprezantare grafică; la fel cum am urmărit unificarea grafică a prezentărilor, am încercat să unificăm şi terminologia utilizată în indicarea materialelor prezentate în detalii. Corectura detaliilor a urmărit acurateţea reprezentării, corelaţia corectă între părtile construcţiei, şi nu o adaptare didactică a acestora la o situaţie ideală.

Al doilea volum, Transformări, are ca tematică intervenţiile pe construcţii existente. Sunt prezentate diverse tipologii de intervenţii, atât din punct de vedere al caracteristicilor construcţiei iniţiale, cât şi al modului în care a fost abordat proiectul. Exemplele variază de la reutilizarea şi adaptarea unor clădiri vechi, la intervenţia pe structuri contemporane abandonate înainte de finalizare.

„Transformarea unor structuri mai timpurii este un fel de reformare: implică refolosire, reabilitare, reciclare. Nu este vorba despre refolosirea, reabilitarea ori reciclarea vreunui slogan publicitar sau a vreunei lozinci propagandistice din alte vremuri. Ci de reiterarea unui principiu valabil în orice epocă, aplicabil arhitecturii şi oricărui alt domeniu al existenţei umane: principiul preluării artefactelor mai vechi, folosite înaintea noastră de alţii, preluare implicând modificarea şi repararea structurilor moştenite pentru a le aduce la un nivel de adecvare convenabil.

De această dată, acest al doilea volum îşi abordează problematica într-un registru mai puţin frecventat de publicaţiile de specialitate autohtone: transformarea construcţiilor existente prin extinderi, remodelări, restructurări. Este un domeniu al profesiei edificatoare care nu se bucură de acelaşi interes suscitat de arhitectura nouă în vremurile noastre, în care „timpul prezent” – un prezent continuu care nu agreează răgazuri şi reveniri – ţine capul de afiş nu numai în arhitectură, ci şi în majoritatea treburilor cetăţii.

Cu toate acestea, este vorba de o practică edificatoare veche de când arhitectura. Ba chiar, dacă aruncăm o privire doar fugară asupra locuinţelor culturilor nomade, vom vedea că modificarea, repararea, reconfigurarea structurilor edificate face parte integrantă din amenajarea adăposturilor temporare. Şi cu atât mai oportună apare abordarea acestui registru al arhitecturii româneşti contemporane.” Din Introducere în tematica volumului (Kázmér Kovács, Arhitectură în continuitate sau Importanţa lucrurilor infraordinare)

Panou pentru expoziţie

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea originală (se va deschide într-o fereastră nouă).