Ediții: 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Arhitectura românească în detalii – Locuinţe

Autor:
Emilia Ţugui
Colaboratori:
coordonator proiect editorial şi volum: Emilia Ţugui
coordonare grafică desene: Ana-Maria Mureşanu
prelucrare grafică desene: Paula-Ema Glăvan, Ana-Maria Mureşanu, Diana Stănciulescu, Raluca Timişescu, Dragoş Toma, Emilia Ţugui
corectură desene: Cristina Pană
Introducere şi Argument: Kázmér Kovács
texte de specialitate: Mircea Bârnaure, Georgiana Butulescu, Mădălin Coman, Liviu Gligor, Dragoş Marcu, Cristina Pană, Tudor Saidel
texte de prezentare proiecte: Alexandra Maier, Adriana Măgeruşan, Raluca Munteanu, Roxana Şurcă
corectură text: Domnica Macri
layout şi DTP: Anna Ciepiela, Ciprian Isac (Atelierul de grafică)
fotografii: Pierre Bortnowski, Tiberiu Bucşa, Bogdan Curescu, Cosmin Dragomir, Mihnea Ghilduş, Laurian Ghiniţoiu, Dacian Groza, Brînduşa Havaşi, Kún Ákos, Macalik Arnold, Makkai Bence, Andrei Mărgulescu, Ovidiu Micşa, Oana Mihăescu, Codruţa Negrulescu, Nagy Zsolt, Sorin Onişor, Radu Pană, Bogdan Raţ, Marius Şoflete, Bogdan Teodor, Octavian Tibăr, Ştefan Tuchilă
mulţumim autorilor proiectelor prezentate: ADN BA (Bucureşti), Anima Studio (Timişoara), Atelier Trei (Timişoara), BIA George Bălan (Bucureşti), BIA Rovana-Karina Moga-Gheorghe (Bucureşti), Blipsz! şi Atelier FKM (Cluj), Plus Line Design (Bucureşti), Prodid (Bucureşti), PZP Arhitectura (Bucureşti), RUAA (Iaşi), SKBD (Cluj), STARH (Bucureşti), Studio Zona (Bucureşti), Tektum - Arhitectuă şi Artă (Cluj), proiect studenţesc: Echipa Prispa (Bucureşti)
Editura:
Ozalid
Colecţia:
Arhitectura românească în detalii
ISBN/ISSN:
978-606-93327-0-2
Publicat:
noiembrie 2012
Seria Arhitectura românească în detalii, organizată în volume tematice, prezintă proiecte de arhitectură din România, împreună cu informaţiile tehnice şi detaliile de execuţie. Alături de proiectele realizate de profesionişti, este prezentat un proiect studenţesc. Prezentarea proiectelor este completată de un capitol teoretic, unde, prin contribuţia mai multor autori (arhitecţi şi ingineri), sunt tratate subiecte relevante pentru tematică aleasă. Prezentarea proiectelor cuprinde un set de informaţii generale, descrierea proiectului, desene generale (plan de situaţie, planuri, secţiuni, faţade), desene de detaliu şi fotografii cu construcţia finalizată şi din timpul execuţiei. Toate desenele sunt reprezentate după un standard de reprezentare propriu şi organizate pe categorii de detalii, marcate prin benzi colorate pe marginea paginilor.

„Prin intenţia de a discuta detaliul de arhitectură pe baza unor lucrări exemplare de arhitectură românească contemporană, seria pe care o propun editorii acestei lucrări se situează într-o zonă intermediară între compendiile de rezolvări tehnice şi critica de arhitectură. [...] analiza diferitelor registre de expresie arhitecturală, parte indisociabilă a reuşitei unui proiect, trece printr-o atentă evaluare a calităţii detaliilor de arhitectură care, de obicei, sunt fie ignorate de critică, fie considerate ceva de la sine înţeles. E astfel scoasă în evidenţă legătura organică – apărută iniţial în „burta arhitectului” – între deziderat estetic, concepţie, program, funcţiuni, materiale de construcţie, echipamente..., adică între componente din al căror amestec inseparabil rezultă, după dificila mediere a punerii în operă, edificiul.” (Kázmér Kovács, Arhitectura prin detalii, Argument la deschiderea seriei, p. 8)

Primul volum al seriei, Locuinţe, prezintă 15 proiecte de locuinţe individuale realizate în ultimii 10 de ani. Proiectele selectate sunt răspândite pe o arie geografică largă. Proiectul studenţesc prezentat este construcţia cu care România a participat pentru prima dată la competiţia internaţională Solar Decathlon Europe: Casa Prispa.

„Din perspectiva de ansamblu a unui proiect editorial care-şi propune să trateze Arhitectura românească în detalii, natura programului arhitectural ale cărui materializări concrete sunt prezentate în acest prim volum este de importanţă secundară. Miza demersului, anume de a reformula necesarul – şi astăzi problematicul – element de corporalitate a spaţiului amenajat în vederea locuirii, se vrea una de anvergură, care să cuprindă cât mai multe aspecte ale amenajării mediului locuit în era postindustrială.
Dar tocmai de aceea este întru totul justificat ca prima serie de exemple luate în discuţie să ilustreze programul de locuire.” (Din Introducere în tematica volumului - Kázmér Kovács, Locuirea – între permanent şi temporar, p. 11)

Panou pentru expoziţie

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea originală (se va deschide într-o fereastră nouă).