Ediții: 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Anuarul Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară U.A.U.I.M. Dealu Frumos 2012

Autor:
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară Dealu Frumos
Colaboratori:
Comitetul ştiinţific al plublicaţiei:
dr. Ligia Fulga (Muzeul de Etnografie Brasov),
dr.arh Kázmér Kovács (U.A.U.I.M. Bucureşti) şi
dr. Christoph Machat (I.C.O.M.O.S.)
Secretari de redactie:
dr.arh. Ioana Zacharias Vultur şi
dr.arh. Ion Gabriel Panasiu
Tehnoredactare: Ioana Zacharias Vultur
Editura:
Editura Universitară „Ion Mincu” Bucureşti
ISBN/ISSN:
ISSN 2068-472X
Publicat:
2013
Anuarul Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară Dealu Frumos este, din câte ştim, singura publicaţie din România specializată pe acest domeniu al arhitecturii. Ediţia din 2012, ce se adresează atât specialiştilor, cât şi altor persoane interesate de patrimoniu vernacular şi restaurare, este structurată pe urmatoarele capitole: „Dosar” - secţiune destinată articolelor de specialitate, studii şi cercetări centrate pe o temă sau pe cateva obiective aflate în proces de restaurare, „Calendar” – unde se prezintă seria de activităţi desfăşurate la C.S.A.V. Dealu Frumos în anul 2012 şi „Bibliografii” – capitol dedicat in acest numar cuprinsurilor Buletinelor Comisiunii Monumentelor Istorice din perioada 1908-1945 organizate cronologic şi pe autori. Astfel, prin conţinutul său (cercetări minuţioase de patrimoniu vernacular rural, insemnări pe marginea şantierelor de restaurare, imagini inedite etc.), Anuarul C.S.A.V. editiţia 2012 poate fi o sursă valoroasă de înţelegere a spaţialităţii arhitecturale deoarece în vernacularul rural se poate gasi un răspuns simplu la multe dintre dilemele pe care le avem în legătură cu ambientul arhitectural: integrare în context, adecvare la scara umană, tehnici constructive, simbolistică ş.a. Autorii articolelor cuprinse in volum sunt specialişti implicaţi direct în cercetarea şi restaurarea arhitecturii vernaculare, anuarul devenind in acest fel atât un instrument cu valoare educativă în mediul universitar, cât şi un sprijin valoros pentru practicienii din domeniul protejării patrimoniului in cazul unor studii viiitoare. Pe de altă parte, cercetările autorilor ne dezvăluie în subtext şi unele dintre dilemele actuale ale protecţiei patrimoniului românesc, eforturile de salvgardare a siturilor valoroase întâmpinând de multe ori diverse dificultăţi. Limbajul articolelor este de specialitate, dar accesibil unui public larg. Informaţiile sunt susţinute prin text, desene şi fotografii, ceea ce dă preţiozitate fiecărei cercetări. Legat într-un volum de peste 170 de pagini, într-un format de 210 mm x 210 mm, Anuarul C.S.A.V. 2012 încearcă să se prezinte într-o formă de design editorial contemporan şi academic.

Panou pentru expoziţie

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea originală (se va deschide într-o fereastră nouă).