Ediții: 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Închidere inelul median de circulaţie la zona nord / autostrada urbană. P.U.Z. şi studii de fezabilitate

Autor:
Sorin Gabrea
Colaboratori:
Vlad Chiotan
Arh. Bogdan Branescu
Urb. Lavinia Otelea
Arh. Arthur Toth
Beneficiar:
Municipiul Bucuresti – Directia Generala de Dezvolatre Urbana- Directia de Urbanism
Localizare:
România, jud. Ilfov, Bucuresti vezi harta
Indicatori:
RH: - / Sd: 9500000 m2 / POT: - / CUT: -
„ÎNCHIDERE INELUL MEDIAN DE CIRCULAŢIE LA ZONA NORD / AUTOSTRADA URBANĂ. P.U.Z. SI STUDII DE FEZABILITATE – tronson Lacul Morii – Şoseaua Colentina” îşi propune o detaliere a prevederilor de dezvoltare a reţelei stradale cuprinse în Planul Urbanistic General, constând în determinarea elementelor geometrice şi structurale ale principalelor artere orăşeneşti care se intersectează cu importantul segment al Inelului Median de circulaţie / Autostrada Urbană, (tronson situat la partea nordică a oraşului, delimitat la partea nord-vestică de Lacul Morii şi la partea nord-estică de Şoseaua Colentina).

Beneficiarul lucrarii este Municipiul Bucuresti – Directia Generala de Dezvolatre Urbana- Directia de Urbanism.

Studiul decurge din necesitatea cunoaşterii elementelor existente şi de perspectivă ale reţelei stradale principale în vederea fundamentării studiilor de urbanism la nivel de P.U.Z. precum şi în procesul de autorizare al construcţiilor pe teritoriul oraşului Bucureşti.

Demararea lucrărilor de modificare a actualelor prospecte ale arterelor de circulaţie din teritoriul de referinţă în care se situează artera în cauză, a pasajelor rutiere propuse, a Magistralei de Metrou Bucureşti - Otopeni, Penetraţia Autostrăzii Bucureşti – Braşov, implică procese decizionale preliminare, complexe, în care sunt implicate atât Primaria Municipiului Bucureşti cât şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, întrucât rezolvarea problemei de accesibilitate în acest teritoriu este de importanţă majoră pentru întregul oraş.

Obiectivul lucrarii il constituie elaborarea unor reglementari integrate care sa orienteze dezvoltarea urbanistica a zonei, deblocarea/pregatirea procesului de investitii in zona, şi în special asigurarea unei artere de circulaţie, componentă a sistemului principal de circulaţie la nivelul Municipiului Bucureşti, zona nordică şi nord-vestică a acestuia, în care sunt descărcate volume mari de trafic generate în principal de traseul sectorului de autostradă, volume care se suprapun pe artere de circulaţie importante ale oraşului, cu funcţiuni în preluarea/distribuirea atât a traficului local, generat de marile obiective realizate sau în curs de realizare, cât si cel de tranzit.

Importantul tronson al Inelului Median de circulaţie / Autostrada Urbană, (situat la partea nordică şi nord-vestică a oraşului, între Lacul Morii şi Şoseaua Colentina) este propus a fi studiat în prezenta documentaţie, în 7 (şapte) teritorii de referinţă distincte / 7 (şapte) etape de predare, corelate între ele, cu reglementări de dezvoltare urbană coerente.

Panouri pentru expoziţie

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea originală (se vor deschide într-o fereastră nouă).