Ediții: 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Reabilitarea zonei centrale protejate a Municipiului Aiud

Autori:
Marius Barbieri, Alexandru Damian, Laura Damian
Colaboratori:
ing. Bodea Emil - drumuri, apă, canalizare
ing. Cristea Paul - instalații electrice
arh. Bucur Tiberiu
arh. Cheregi Mădălina
arh. Dragomir Amalia
drd. urb. peis. Opriș Ana
Beneficiar:
Primăria Municipiului Aiud
Localizare:
România, jud. Alba, Aiud, Str. Transilvaniei vezi harta
Identitatea spațiului public dintr-o zonă centrală istorică valoroasă are un rol foarte important în promovarea localității la nivel local, national și chiar internațional, deoarece este direct asociată cu obiectivele turistice adiacente. De aceea, proiectarea unui spațiu public funcțional, atractiv, și contemporan este esențială, având scopul de a pune în valoare patrimoniul.
Acest proiect vizează conturarea unor spații publice cu rol identitar, cu un design de calitate, cu destinații specifice funcțiunilor sau dotărilor adiacente.
S-a urmărit identificarea tuturor suprafețelor de spațiu public situate în zona centrală protejată și amenajarea lor eficientă, pentru a elimina spațiile reziduale. Astfel, s-a ajuns la folosirea optimă a tuturor spațiilor aparținând domeniului public, rezultând în sporirea confortului vizual și psihic în zona istorică centrală, și într-o distribuție clară a utilizării spațiului public. Această distribuție va fi implementată prin folosirea de mobilier urban și diverse pavaje care să delimiteze utilizarea spațiului public (carosabil, piste velo, pietonale).
Un element esențial în proiectarea spațiilor publice îl constituie adaptabilitatea acestora la multiplele utilizări contemporane (concerte, expoziții, târguri). De aceea spațiile create au fost gândite pentru a putea răspunde acestor nevoi actuale.
Pentru a pune mai bine în valoare zona centrală istorică și Cetatea, a fost nevoie de realizarea, adiacent acesteia, a unor spații cu caracter identitar, cum ar fi o zonă de amfiteatru unde se pot desfășura evenimente culturale, cu o suprafață larg deschisă unde se pot instala structuri temporare necesare pentru diferitele evenimente urbane (zilele orașului, zilele cetății, târguri, expoziții etc.), sau un spațiu interactiv și de recreere cu o oglindă de apă și fântâni arteziene încastrate în pavaj. Aceste două spații publice sunt cele mai importante, repezentând primele zone de contact ale turiștilor care circulă pe DN1, cu cetatea Aiudului.
Scopul a fost punerea în evidență a cetății, fie prin juxtapunerea acesteia cu zone verzi, fie prin crearea unor reflexii în oglinzile de apă, sau prin marcarea cu ajutorul pavajului a intrărilor în cetate.
Un rol important în generarea imaginii de calitate a spațiilor publice și a zonei centrale istorice l-au avut materialele selectate pentru faza de implementare a proiectului. Folosirea de materiale de construcție de calitate, parțial reciclate, garantează durabilitatea proiectului și lucrări minime de întreținere. De aceea, s-a propus o paletă de materiale naturale, care vor avea impact estetic direct asupra calității spațiilor publice.
De asemenea, soiurile de plante și copaci folosite pentru amenajarea spațiului public au rolul lor în crearea unui ambient plăcut și în creșterea valorii spațiilor. Amplasarea vegetației a avut ca scop promovarea valorilor istorice și ambientale ale cetății și generarea unei relații optime între cadrul natural și cel construit.

Panouri pentru expoziţie

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea originală (se vor deschide într-o fereastră nouă).