Ediții: 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Reabilitarea bisericii reformate din Ciumeşti

Autor:
Tamás Emődi
Colaboratori:
ing. Makay Dorottya, ing. Sándor Boróka, ing. Bordás Boglárka - rezistență (IROD M)
arh. Starmüller István - arhitectură
ing. Ritter Ferenc - instalații electrice
Beneficiar:
Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului
Localizare:
România, jud. Satu Mare, Ciumești, - vezi harta
Indicatori:
RH: P / Sd: 125 m2 / Su: 112 m2 / POT: 22% / CUT: 0,22
Proiectul a urmărit restaurarea integrală și introducerea în circuitul turistic a unui edificiu aproape necunoscut anterior anului 2012, al perioadei de trecere de la romanicul târziu la goticul timpuriu. În anii 2012-2013 au avut loc ample cercetări arheologice, de parament, de arhivă și de istoria artei, care au dus la identificarea unor importante elemente medievale înzidite sau acoperite de tencuielile moderne (ferestre, portaluri, arcade, nișe, amprentele bolții, soclu profilat, fragmente de picturi murale, cripte etc.), respectiv au conturat etapele principale de construcție ale monumentului.
Rezultatele cercetărilor precum și diagnosticul stării tehnice au fundamentat proiectul de intervenții, jalonând principalele direcții ale reabilitării și impunând soluția punerii în valoare a elementelor descoperite și reconfigurarea volumetriei clădirii.
Având în vedere că biserica nu mai are enoriași, s-a propus amenajarea unui spațiu expozițional menit să evidențieze valențele monumentului și să introducă obiectivul în „Ruta bisericilor medievale sătmărene“, axată pe turism cultural și promovată prin mai multe programe culturale recente, locale și transfrontaliere (Phare, HURO).
Principalele măsuri de reabilitare au fost următoarele: redeschiderea/refacerea golurilor în forma lor originală, înlocuirea șarpantei aflate în stare de conservare precară, supraînălțarea zidăriei navei (revenirea la o volumetrie apropiată de cea originală) cu introducerea unor structuri de rigidizare la nivelul coronamentului, refacerea zidurilor de calcan ale navei, tratarea discontinuităților structurii portante (cauzate în special de seismul din 1834) cu afectarea minimă a substanței istorice, înlocuirea pardoselii și a tavanului, amenajarea criptelor descoperite pentru a deveni vizitabile, realizarea unor tâmplării noi și restaurarea celor vechi, conservarea picturii murale, realizarea unei rețele electrice noi (de utilizare, iluminat special, paratrăsnet, antiefracție, semnalizare antifum). Prin diferențierea texturii finisajelor au fost marcate discret toate elementele și amprentele medievale conturate iar suprafețele parietale din cărămidă aparentă au fost tratate în consens cu rezultatele cercetării de parament. Pentru a pune în valoare monumentalul portal romanic al fațadei vestice, turnul clopotniță realizat în 1831 - restaurat, consolidat și acoperit cu șindrilă nouă - a fost translatat la 12 m spre vest.

Panouri pentru expoziţie

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea originală (se vor deschide într-o fereastră nouă).