Ediții: 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Imobil de birouri cu logii

Autor:
Dan Corneliu Şerban
Colaboratori:
Arhitectură: Arh. Ana Maria Luben, S.L. dr. ing. Arh. Radu Ţurcanu, Arh. Emőke Jakab, Arh. Elena Petre , Arh. Stag. Ecaterina Mocănescu Coloros, Arh. Stag. Alexandra Buleu
Structură:Ing. Andrei Zybaczynski (Firma AVZ Design Grup );
Instalaƫii: Ing. Mihai Terzi, Ing. Cristina Terzi (Firma Smart Design -Instalaƫii);
Foto: Cosmin Dragomir
Localizare:
România, Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei Nr. 75 vezi harta
Indicatori:
RH: 2S+P+5E+6ERetras / POT: 40,7% / CUT: 2.63
Având un amplasament privilegiat, cu perspective largi din 2 direcƫii asupra sitului, clădirea a fost proiectată spre a se evidenƫia ca un nou reper în zona Bulevardului Poligrafiei, şi ca orice reper, acesta trebuia să fie deosebit din punct de vedere vizual.
Aşadar provocarea a fost realizarea unui obiect de arhitectură de o calitate deosebită, compoziƫional interesantă şi cu o tehnologie de faƫadă non-standard, care să atragă privirile şi atenƫia trecătorilor. O construcƫie eficientă şi tehnologică a fost conceptul iniƫial ce s-a materializat într-o clădire de birouri atipică pentru Bucureşti, rezultatul fiind o compoziƫie dinamică, constând într-o rotire a volumului faƫadei relativ la volumul dominant, rotire inspirată de giraƫia autoturismelor în viteză. O atenƫie deosebită a fost acordată esteticii exterioare, realizându-se un contrast între suprafeƫele mari cu goluri mici, acoperite cu Cembrit şi zonele vitrate la care s-a adaugat o structură tip mesh (structură de inox tensionat), constituind un voal de filtrare a luminii şi peisajului, perforaƫiile executate în structura de mesh de către balcoane mizeaza pe un efect dinamic scenografic. Astfel, faƫadele sunt simple şi complexe în acelaşi timp. Complexe datorită diversităƫii sistemelor de faƫadă, gândirii modulare a asizelor aparente comparabile cu piatra de talie de dimensiuni gigantice. Simple datorită faptului că sistemele sunt atent rezolvate ca parte a unui tot bine definit, o lege mult mai simplă de compoziƫie guvernând imaginea întregului.
Practic, există 2 nivele de percepƫie asupra construcƫiei. De departe, clădirea se prezintă albă, riguroasă, pe când din perspective apropiate, ascendente, trecătorul este surprins şi interesat să descopere multitudinea de detalii, în special în zona meshului întins de un sistem de arcuri lăsate aparente, dar şi în zona închiderilor albe ale căror rezolvare din plăci albe lipite cu mare precizie pe profile nu poate fi descifrată decât de aproape.
Pentru configuraƫia structurală s-a adoptat un sistem mixt- cadre şi diafragme cu deschideri mari necesare eliberării spaƫiului pentru funcƫiunea de birouri. Conceptul structural functional se bazează pe un nod central cu spaƫii perimetrale libere pentru birouri open-space, excepƫie făcând spaƫiile anexe aferente fiecărui nivel.
Sistemul de mesh metalic este alcătuit din perdele metalice fine de plasă specială din inox, tensionate puternic la partea inferioară şi superioară. Acolo unde acestea sunt perforate de consolele balcoanelor, cadre metalice special proiectate cuplează segmentele de mesh, redistribuind eforturile. Se obƫine astfel un plan vertical major care domină faƫada principală, cu multe perforaƫii precise şi penetrări randomizate ale balcoanelor în consolă. Pe lângă imaginea exterioară interesantă, spaƫiul cursivelor din spatele meshului reprezintă un spaƫiu apreciat, privilegiat, de tranziƫie între interiorul birourilor open space şi oraş, rar întâlnit la clădirile de birouri bucureştene.

Panouri pentru expoziţie

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea originală (se vor deschide într-o fereastră nouă).