Ediții: 2023 | 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Conceptul Strategic Bucureşti 2035

Autori:
Liviu Ianăşi, Constantin Enache, Nicolae Ţarălungă, Sorina Racoviceanu, Mircea Enache, Mihai Alexandru
Colaboratori:
conf.dr.arh.Cătălin Sârbu
prof.dr.arh.Nicolae Lascu
lect.dr.arh. Angelica Stan
cerc.şt.dr.Manuela Stănculescu
cerc.şt.Răzvan Voinescu
ing.Eugen Ionescu
lect.dr.arh. Mihaela Negulescu
ing.ştefan Fierăscu
conf.dr.arh. Cerasella Crăciun
prof.dr.ing.Ioan Bica
dr.Ing. Radu Gogu
conf.dr.arh.Monica Rădulescu
conf.dr.arh.Sergiu Nistor
urb.Alina Mureşan-Iuga
urb.Ioana Ivanov
urb.Reinhold Stadler
soc.Marius Pleşcan
Iuliana Leca
Mircea Ţulea
arh.Cătălina Ioniţă
arh.Antonela Roşu
urb.Paul Mureşan-Iuga
urb.Cristina Ştefan
urb.Adina Vişan
urb.Andreea Acasandre
urb.Costache Marius
urb.Gheorghe Duţă
urb.China Andreea
urb.Elena Druncea
Beneficiar:
Primăria municipiului Bucureşti
Localizare:
România, Bucureşti
Conceptul Strategic Bucureşti 2035 (CSB2035) vine ca răspuns la necesitatea elaborării unei strategii de dezvoltare integrată a Bucureştiului pe termen mediu şi lung, articulată la nivelul regiunii pe care o domină, care derivă în mod necesar din chiar starea actuală de fapt ce se manifestă în teritoriu: lipsa de viziune în dezvoltare la scara teritorială, conectivitate redusă cu teritoriul naţional şi internaţional a Capitalei României, nevoia de a spori accesibilitatea înspre şi dinspre metropolă, lipsa participării şi a cooperării pe proiecte/programe locale de dezvoltare între diversele entităţi administrativ teritoriale, şi altele.
CSB2035 îşi propune valorificarea potenţialului capitalei şi a teritoriului său de susţinere şi influenţă care constituie o resursă esenţială pentru creşterea competitivităţii Bucureştiului şi pentru ambiţia sa de a-şi asuma un rol de mare centru urban de importanţă macro-regională, vizând în egală măsură o dezvoltare coerentă care să asigure sporirea calităţii mediului şi pe cea a vieţii locuitorilor.
CSB2035 îşi propune să fie nu doar referinţă pentru strategiile regionale sau cadru pentru politicile urbane, ci se va constitui, în mod firesc, într-o componentă importantă de fundamentare a prevederilor ce vor fi stabilite prin Planul Urbanistic General, dar şi a demersurilor pe care administraţia municipală le va întreprinde pentru adaptarea cadrului reglementar local în domeniul dezvoltării urbane, ori la susţinerea modificărilor legislaţiei naţionale şi a cadrului instituţional.
CSB2035 conţine toate componentele unui document de planificare strategică: analiza SWOT, diagnosticul, viziunea, misiunea împreună cu direcţiile strategice principale, sistemul de obiective strategice ce stă la baza strategiei, sistemul de direcţii de acţiune, precum şi ansamblul de politici, programe şi proiecte ce asigură punerea în practică a prevederilor sale strategice alături de aspectele ce ţin de instituţionalitate, finanţare şi legislaţie, cruciale în succesul planificării strategice a dezvoltării.
CSB2035, este structurat în trei părţi construite pe baza a cinci componente esenţiale: oraşul şi teritoriul, oraşul productiv, oraşul funcţional, oraşul durabil şi managementul oraşului, şi are în vedere propuneri pe trei orizonturi de timp: o perioadă mai lungă – anul 2035, una medie – anul 2020 şi o prima etapă apropiată – anul 2015.
CSB2035 se doreşte un document cu rolul de a stimula dialogul între principalii actori urbani ai dezvoltării urbane: locuitori, administraţie şi alte instituţii direct responsabile, ong-uri..etc., asigurând în acelaşi timp transparenţa procesului de elaborare şi deschiderea către mai larga participare a specialiştilor şi cetăţenilor. Reacţiile publice au fost incluse ulterior într-o formă sintetizată în faza de propunere şi redifuzate prin materiale special redactate (broşură de prezentare care va fi ataşată panourilor) într-o formă grafică şi cu un limbaj accesibile, în scopul unei informări cât mai largi a publicului.

Panouri pentru expoziție

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)