Ediții: 2023 | 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Consolidare şi restaurare imobil str. Colţei nr. 3, Bucureşti

Autor:
Ruxandra Nemţeanu
Colaboratori:
Coautori:arh./ing. Aurora Târşoagă, specialist atestat M.C.C.
dr.arh. Horia Moldovan, specialist atestat M.C.C.
arh. Cornelia Popescu
Structura:ing. Şerban Marius Median, specialist atestat M.C.C.
ing. Laurenţiu Tudor Spoială, expert M.C.C. şi M.L.P.A.T.
Colaborator:dr.arhg. Sergiu Iosipescu, expert atestat M.C.C.
Beneficiar:
Mirela Ilieş
Localizare:
România, Bucureşti, str. Colţei nr. 3 vezi harta
Indicatori:
RH: D+P+E+M
Imobilul este construit pe o parcelă de mici dimensiuni, de 242,33 mp, cu corespondenţă la aliniamentul a două străzi Colţei şi Slănic.
Parcela actuală este de formă trapezoidală are laturile lungi de cca 25,00 ml şi cele scurte de 5,20 ml şi respectiv 7,00 ml, cu o formă greu construibilă şi cu pretenţia de a susţine şi frontul construit la colţul format de intersecţia celor două străzi Colţei şi G-ral I. Florescu.
Locuinţa s-a ridicat pe un teren care a avut construcţii şi care s-au demolat spre a face loc celei noi. În subsolul actualei clădiri există urme ale unor substrucţii mai vechi.
Suprafaţa actuală a parcelei rezultată în urma împărţirii imobilului din str. Colţei nr. 3, s-a construit în 1909 pe întreaga desfăşurare de front, la aliniamentul decretat al străzii, cu un regim de înălţime dictat de regulamentul existent din acea perioadă de S+P+1+M.
Curtea interioară actuală este cât se poate de redusă şi coincide cu desfăşurarea la sol a construcţiei. Actualul imobil a fost proiectat pentru funcţiunea de prăvălie (la parter) şi apartamente de locuit (la etaj şi mansardă), în specificul zonei centrale comerciale bucureştene (Lipscănia).
Imobilul este dezvoltat pe subsol, parter, un etaje şi pod cu mansardă. La edificare s-a respectat proiectul originar şi ca atare sunt puţine modificări.
Faţada actuală a imobilului este proiectată în manieră eclectică de factură academică, după cum s-a mai comentat. Arhitectura ei este deosebită, are elemente decorative cum ar fi:
- ancadramente profilate executate din similipiatră, cu sublinierea golurilor ferestrelor şi uşilor;
- balcoanelor cu parapet metalic frumos decorat dispus în faţa porte-fenêtre-lor de la etaj;
- cornişă profilată cu denticuli şi un fronton în semicerc, ca un arc triumfal, aşezat în axul central al faţadei, este prezentă adesea în arhitectura "1900".

Panou pentru expoziție

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea orginală (se va deschide într-o fereastră nouă)