Foto

Olimpia Sultana

/ Curatoare a secțiunii Publicații de arhitectură, BNA 2021

Absolventă a Facultății de Istorie și master în „Gestionarea Informației în Societatea Contemporană” - Ştiinţe ale Informării și Documentării, Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti.

Din anul 1997, a activat ca bibliotecar, în cadrul Bibliotecii Metropolitane București. A făcut parte din grupul pentru implementarea de programe/sisteme integrate de bibliotecă, în rețeaua BMB ce a făcut posibilă integrarea bibliotecii în structurile de informare naţionale şi internaţionale. În perioada 2011-2015, a îndeplinit funcția de Şef al Serviciului Dezvoltarea Serviciilor Publice. Evaluare prospectivă. Marketing.

Din septembrie 2016, ocupă funcția de bibliotecar în cadrul Uniunii Arhitecților din România, coordonator al Bibliotecii Uniunii Arhitecților din România. Coordonează biblioteconomic și informatic activitatea de bibliotecă, răspunde de dezvoltarea, organizarea biblioteconomică, întreținerea și administrarea colecțiilor bibliotecii și a bazelor de date, atât tradițional cât și informatic; asigură accesul la colecţii, informaţii, materiale şi servicii, care să contribuie la satisfacerea nevoilor intelectuale de informare, documentare, cercetare ale beneficiarilor bibliotecii (studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători).

A participat la organizarea și desfașurarea a numeroase evenimente culturale și manifestari ale UAR, de la promovari si lansări de carte, expoziții, seminare, simpozioane până la Bienalele Nationale de Arhitectură 2016, 2018, Bienalele de la Veneția 2018, 2020 și manifestari organizate în polonia, etc. dobândind o importantă experiență și cunoaștere a pieței de carte din România