Centru rezidenţial pentru vârstnici „Szilvássy Carola”

Autor(i):
arh. Török Áron Lóránt
Biroul:
OPEN WORKS SRL
Colaboratori:
colaboratori arhitectură: arh. Gnandt Melinda, arh. Kovács Andor, arh. Perdi Levente;
foto: arh. Farkas Endre, arh. Cezar Cernea
proiectare structurală: GREAT-EST SRL, ing. Bíró Csongor;
proiectare instalaţii sanitare, termice şi de ventilare: INSTAL-ALL SRL, ing. Göncz Attila, ing. Vékony Péter-János;
proiectare instalaţii electrice: PRODUCŢIE COMERŢ TODOR SRL, ing. Tódor Géza;
consultant energetic: V&V PROJEKT SRL, dr. ing. Varga Szabolcs;
execuţie: INSTAL-ALL SRL, ing. Göncz Attila, ing. Király Sándor, ing. Kajcsa Martin, ing. Jákó Barna, ing. Vékony Péter-János, ing. Tódor Géza, ing. Kilyén Sándor, Incze Levente, Lukács Oszkár etc.
Localizare:
România, jud. Covasna, Sfântu Gheorghe
Parametri:
RH: p+2 / Sd: 4334 m2 / Su: 2999 m2 / POT: 28 / CUT: 0.67

Comentariul autorului:

Fragmentul ţesutului urban din oraşul Sfântu Gheorghe, intercalat între strada Lăcrămioarei şi digul de protecţie al Oltului s-a format în ultimii 50 de ani ca nişte aluviuni ale unor intenţii de dezvoltare diverse, constituind astfel un context eterogen pentru lucrarea noastră. Morfologia urbană a zonei este determinată de blocuri de locuinţe multietajate, construcţii de comerţ, educaţie şi culte, construite atât în perioada socialistă cât şi post-socialistă, cu limbaje arhitecturale foarte diferite. Instalând aici, în trecut, o parte din serviciul său de caritate, Biserica Reformată din Ardeal a decis înfiinţarea centrului rezidenţial pentru vârstnici în această zonă prin Fundaţia Creştină Diakonia, Filiala Sfântu Gheorghe. Urmărind modele olandeze, beneficiarul a conceput o instituţie complexă cu funcţiunile de cămin pentru internaţi, punct de întâlnire şi îngrijire pentru vârstnicii din oraş, respectiv centru de formare pentru personalul profesional.
În căutarea mijloacelor arhitecturale potrivite pentru exprimarea caracterului inedit al acestei iniţiative, în peisajul urban fragmentat, în cele din urmă am apelat la reţeta istorică a faţadelor instituţionale, realizate cu cărămidă aparentă. Am optat pentru aplicarea acestui material atipic în tradiţia arhitecturală locală sperând că lucrarea terminată va radia aceeaşi atemporalitate instituţională, firească, perceptibilă de exemplu la clădirile universitare din Cluj-Napoca, care la vremea edificării lor, nu s-au racordat nici ele la o arhitectură autohtonă de cărămidă aparentă.
Pentru încadrarea în contextul urban prezentat, am organizat programul funcţional într-un volum tentacular, dealungul albiei râului Olt, cu o aripă transversală aliniată la frontul stradal al străzii Nuferilor. Obiectul arhitectural propus formează astfel o curte interioară în axa acestei străzi transversale, o destinaţie primitoare la capătul de perspectivă, care prin spaţiul vitrat al sălii comune, amplasate la parter, creează o legătură vizuală cu peisajul natural din apropierea râului.
Construcţia este alcătuită din două unităţi funcţionale.
Unitatea nordică, de tip cămin cu planul în formă de „T” conţine 16 camere de 2 persoane şi 16 camere de 1 persoane cu toalete proprii, amplasate la etajul 1 şi 2, accesibile prin coridoare interioare. La parter vor fi organizate funcţiunile conexe ale serviciilor auxiliare: recepţia comună a ansamblului, sala multifuncţională (dotată cu vestiar personal), cabinet medical, fitness (cu vestiare şi grupuri sanitare), respectiv funcţiunile de deservire ale ansamblului: centrala termică, depozite, birourile administraţiei etc. Circulaţia verticală în această unitate este asigurată de casa de scară închisă şi ascensorul principal, accesibil şi în caz de incendiu.
Unitatea funcţională sudică a locuinţelor independente aranjate în jurul curţii interioare, conţine 18 apartamente (garsoniere), amplasate pe cele 3 nivele propuse accesibile prin coridoare deschise. Circulaţia verticală este asigurată de scara deschisă şi ascensorul auxiliar amplasat în holul coridoarelor deschise, amintite. Cele două unităţi amplasate alipit într-un singur volum sunt conectate funcţional la fiecare nivel prin uşile de la sfârşitul coridoarelor corpului 3.
Construcţia propusă a fost realizată cu fundaţie de radier general, Structura portantă este alcătuită din cadre şi diafragme din beton armat pe fundaţie de radier general, pereţi de umplutură din zidărie de blocuri ceramice, planşee monolitice din beton armat, respectiv planşee prefabricate din grinzi de beton armat prefabricat pe suport ceramic şi umplutură din blocuri ceramice, acoperişuri tip terasă din beton armat, respectiv acoperişuri tip şarpantă cu structură de lemn.
Anvelopa exterioară a constucţiei a fost realizată în formă multistrat pe toate suprafeţele: structură portantă în interior, izolaţie termică şi placaje exterior (zidărie aparentă din cărămidă plină, placaj de teracotă, placaj de lemn, tencuială decorativă în strat subţire, armat cu plasă de plastic, tablă titanzinc cu falţ vertical, dublu).
Clădirea a fost construită cu un înveliş exterior realizat, cu plăci de beton aparent de 4-5 cm grosime la socluri, tencuială, specială, canelurată la pereţii exteriori ai spaţiilor publice ale parterului, respectiv cu zidărie aparentă de 12 cm grosime, placaj de teracotă, placaj de lemn şi tencuială decorativă în strat subţire, armat cu plasă de plastic la faţade supraterane. Suprafeţele de beton aparent turnate în cofraje speciale, asamblate îngrijit au fost tratate cu finisaje de microciment. Zidăria aparentă a fost rostuită cu grijă cu mortar preambalat şi impregnat cu soluţii sigilante, speciale, complet transparente şi mate. Au fost montate uşi şi ferestre exterioare confecţionate cu profile termoizolante din lemn stratificat (Uf< 1,1 W/m2K) şi vitraj termoizolant triplu, complet transparent (Ug< 0,7 W/m2K, g > 0,5) gata finisate în culoare naturală cu feronerie inox, autoînchizător şi bară antipanică unde este cazul. Au fost confecţionate diverse structuri de tâmplărie (placaje, paravane, mână curentă etc.), gata finisate în culoare naturală, confecţii metalice (balustrăzi, paravane, mână curentă etc.), termozincate.
Compartimentările interioare au fost realizate din pereţi de diferite grosimi realizaţi din blocuri ceramice tencuite sau gipscarton gletuit. Pentru ascunderea instalaţiilor sanitare şi de ventilare – unde a fost cazul – au fost montate placări de ghene din gipscarton şi tavan suspendat din gipscarton sau plăci fonabsorbante din fibre de lemn.
Spaţiile de circulaţie de la parter, respectiv pardoseala sălii multifuncţionale au fost realizate cu pardoseli industriale din beton aparent. În spaţiile de circulaţie de la etaje, inclusiv casa de scară interioară, respectiv în spaţiile de locuit şi în încăperiile administrative au fost amenajate pardoseli de pvc. În sala de fitness a fost aplicat un covor special, elastic de sport. În băi, toalete, duşuri şi spaţiile aferente au fost montate plăci din gresie ceramică. În casa de scară exterioară, deschisă din unitatea funcţională sudică a fost realizată o pardoseală de răşină epoxidică cu granule minerale, inclusiv treptele scării de evacuare exterioare. Au fost montate plinte din lemn de răşinoase, gata finisate în culoare albă pe toţi pereţii neplacaţi. Toaletele şi duşurile au fost placate cu plăci de faianţă pe întrega înălţime a pereţilor.
Suprafeţele neplacate, tencuite sau din gipscarton au fost gletuite şi zugrăvite cu vopsea silicatică, interioară de culoare albă. Suprafeţele de beton aparent au fost tratate cu finisaj de microciment. Zidăria lăsată aparent a fost rostuită cu grijă şi impregnat cu soluţii speciale, complet transparente şi mate. Au fost montate uşi interioare din lemn stratificat şi vitraj fonoizolant, gata finisate în culoare naturală sau albă. Pentru uşile interiore cu cerinţe de speciale au fost alese confecţii corespunzătoare, metalice. Au fost confecţionate diverse structuri de tâmplărie (placaje, mobilier, mână curentă etc.), în mare parte din panouri pal, laminate şi confecţii metalice (balustrăzi, mână curentă etc.), termozincate.
Au fost realizate două tipuri de acoperiş: tip şarpantă cu structură de lemn şi evacuarea apelor meteorice la perimetrul exterior al streaşinilor învelite cu tablă specială din aliaj titan-zinc, în culoare gri, asamblate cu falţuri verticale, respectiv tip terasă cu structură de beton armat, circulabilă şi necircurabilă, cu evacuarea interioară a apelor meteorice. Au fost aplicate jgheaburi semirotunde, şi burlane rotunde, confecţionate din tablă specială de aliaj titan-zinc cu foi plane de min. 0,65 mm grosime, în culoare gri.
Coşurile de fum şi de ventilare au fosti mascate cu înveliş realizat din tablă specială de aliaj titan-zinc cu foi plane de min. 0,65 mm grosime, cu falţuri verticale, duble, în culoare gri.