Herculane 1

Autor(i):
arh. Tulogdy László, arh. Botea Claudiu, arh. Drăgan Rareș
Biroul:
Ektra Studio, Arhimar, Atelier RVD
Colaboratori:
arh. Dunca Andrei; arh. Alb Cristina; arh. Crișan Radu; arh. Ciupe Marius - Augustin; arh. Moldovan Cristian; arh. Berinde (Iancu) Maria; arh. Bădărînză Valentin,
proiectant structuri : SDC Proiect,
proiectant instalații : CSP Proiect, tâmplării exterioare Prima Glass, balustrade Skyline, execuție fațade și cărămidă Build Material, project management : Dominion Project Management - ing. Mezofi Marian, investitor : Duncan Invest, Edelstein Group
Localizare:
România, jud. Cluj, Cluj-Napoca
Parametri:
RH: 2S+P+M+7E+ER / Sd: 8405 m2 / Su: 6725 m2 / POT: 80 / CUT: 2.20

Comentariul autorului:

Situat într-o intersecție importantă a cartierului Gheorgheni din Cluj-Napoca, imobilul de locuințe colective oferă un nou punct de reper cu un caracter atemporal.
Din punct de vedere urbanistic, clădirea se încadrează în țesutul urban existent reprezentat prin imobile de locuințe colective de tip izolat și imobile cu funcțiuni aferente locuirii (comerț, servicii, cult, medicale). De asemenea zona din imediata vecinătate dispune de suprafețe mari de spații verzi, zone de relaxare și de desfășurare a activităților sportive, acestea fiind o caracteristică reprezentativă a cartierului.
Construcția este realizată pe fostul amplasament al unei clădiri nefuncționale aflată într-o stare avansată de degradare la momentul demarării proiectului. Din acest motiv, configurația urbană existentă nu a fost afectată.
Imobilul este retras la o distanță considerabilă față de arterele importante de circulație, fiind înconjurat de spații verzi, beneficiind de intimitate și confort. Conformându-se țesutului urban existent (clădiri izolate), în jurul clădirii este o atmosferă aerisită, inserția acesteia fiind destul de discretă. Accesul se realizează de pe o stradă secundară arterelor principale, acesta fiind ferit de aglomerația cotidiană.
Regimul de înălțime al clădirii este -2S+P+M+8E+R, parterul și mezaninul fiind extrudate din volumul principal al imobilului, creându-se astfel un set de terase verzi alocate apartamentelor de la primul nivel de locuințe.
Imobilul este compus din parcare subterană pe două niveluri, spații comerciale și spații pentru birouri la parter, respectiv la mezanin, apartamente cu două, trei și patru camere la etajele 1-8 și un apartament tip ”penthouse” la etajul retras.
Pentru această clădire s-a optat pentru o fațadă ventilată în primul rând pentru creșterea eficienței energetice și a confortului utilizatorilor, dar și din punct de vedere al conceptului estetic al fațadei.
Anvelopa exterioară a imobilului este realizată din trei materiale dominante: cărămidă, alucobond și sticlă. Acestea prin punerea lor în operă accentuează ritmul fațadelor și păstrează integritatea clădirii pe întreaga ei înălțime. Totodată prin alegerea și utilizarea acestor finisaje exterioare, se generează un joc al suprafețelor, texturilor și nuanțelor. În același timp se creează o perspectivă plăcută, atât din punct de vedere arhitectural și cromatic, cât și urbanistic. Având în vedere dimensiunile clădirii, prezența acesteia este una destul de discretă în cadrul urban existent.
Cărămida aparentă predomină ca și material folosit în alcătuirea fațadelor. Aceasta oferă eleganță și o cromatică generală foarte plăcută asupra clădirii, în special în combinație cu vegetația din împrejurimi, generându-se astfel o imagine cu o coloristică pastelată și discretă. De asemenea suprafața mare de cărămidă aparentă este diversificată prin diverse procedee de punere în operă ale acesteia, conturând registre dominante ale volumului, dezvoltate atât pe verticală cât și pe orizontală. În plus, se creează un ritm tridimensional pe fațadă, oferind în același timp atât o experiență vizuală originală cât și una tactilă.
Inserțiile de alucobond accentuează volumul pe înălțime și golurile din fațadă. De asemenea formează și o legătură între accentul dezvoltat pe verticală destinat locuințelor și volumul extrudat desfășurat pe orizontală (parterul + mezaninul) destinat spațiilor comerciale, respectiv spațiilor pentru birouri.
În zona acceselor la spațiile comerciale, spațiile de birouri și parcarea subterană, precum și perimetral volumului desfășurat pe orizontală sunt realizate jocuri de fațadă care oferă dinamism și verticalitate arhitecturii acestui corp de clădire. Această dinamică poate fi simțită atât în imaginea de ansamblu, când clădirea este privită de la distanță cat și la nivel de detaliu, când clădirea este privită din imediata proximitate. Mai mult acest joc volumetric în trepte creează o senzație care invită privitorul înăuntru.
Volumetria și ritmul clădirii sunt animate de balcoanele cu sticlă fumurie, care se întrepătrund cu volumul principal finisat predominant cu cărămidă. Cromatica balcoanelor nu iese din tiparul general al clădirii fiind o prezență discretă în ansamblul fațadelor. De asemenea, prin utilizarea balustradelor din sticlă fumurie la balcoane se creează o atmosferă intimă pentru utilizatori.
Din punct de vedere al compoziției conceptual volumetrice se poate spune că este o clădire echilibrată și bine proporționată, atât privită în context individual, arhitectural cât și privită în context urban împreună cu vecinătățile (fond construit, vegetație). Materialitatea si ritmul fațadelor îi oferă atât un plus de eleganță cât și un aspect contemporan și original față de contextul existent înainte de realizarea construcției. Prezența clădirii revigorează peisajul cartierului Gheorgheni din Cluj-Napoca prin faptul ca propune o abordare și o viziune diferită asupra imobilelor de locuințe colective, în același timp neieșind din tiparul țesutului urban existent.