Scala Frunzisului

Autor(i):
arh. Sergiu Tirziu
arh. Andra Goron
Biroul:
Format 4 architects
Colaboratori:
structura: GP Proiect
instalatii : Idea Install
dezvoltator: Scala Development
Localizare:
România, jud. Cluj, Cluj Napoca
Parametri:
RH: 3S+P+M+14+R / Sd: 19071 m2 / Su: 15447 m2 / POT: 21 / CUT: 1.53 / Cost: 750 €/m2

Comentariul autorului:

Proiectul Scala Frunzișului este situat pe dealul dintre două cartiere ale orașului Cluj-Napoca, o zonă nouă, generată în cadrul unui Plan Urbanistic Zonal care prevede un ansamblu de 6 blocuri turn cu înălțimi de până la 17 niveluri supraterane.
Situat într-o zonă marginală a acestui ansamblu, poziția imobilului oferă avantaje precum intimitate, însorire și persective asupra orașului și a zonelor împădurite din jur, nefiind obturat de alte construcții. S-a dorit ca blocul turn să păstreze calitățile acestui tip de locuire, ca și eficiență și performanță constructivă, economică, dar și să ofere utilizatorilor o viață de calitate, cu spații bine orientate, luminoase și diverse configurări funcționale.
Arhitectura turnului este generată majoritar prin multiplicarea etajului curent, realizănd patru fațade conectate prin compoziția volumetrică dată de jocul de plin - gol și de dinamica balcoanelor. Etajul curent este compus din 10 apartamente, imobilul însumând în total un număr de 163 de apartamente . Ultimul nivel este un etaj retras, cu 4 apartamente care beneficiază și de terasa verde de deasupra acestora.
Prin dispunerea materialelor pe fațadă, dar mai ales prin realizarea balcoanelor din tablă expandată, s-au generat contraste, un dialog, o fațadă dinamică, lipsită de monotonie, placută cromatic, cu diverse grade de perforare și intimitate. Privit de jos, se observă cum balcoanele apartamentelor ies în consolă încercând să ofere o relație cât mai stransă cu mediul exterior și cu perspectivele spectaculoase din jur.