WIN Herăstrău

Autor(i):
Arh. Vlad Baloșin, Arh. Anca Trăistaru, Arh. Ioana Baloșin
Biroul:
METRIK Architecture
Colaboratori:
Echipa: arh. Adrian Acomi, arh. Sorin Lepădatu, stud. arh. Andreea Stănescu, arh. int. Dana Călugăr, arh. Sara Lungu, arh. Robert Dumitru, arh. Claudia Dulgheriu, arh. Mihaela Ciuruș

Project Management: Claudiu Guță (Vision Energy Partners)

Execuție: BTD Construct & Ambient

Investitor: PSC Group
Localizare:
România, București
Parametri:
RH: 2S+Ds+P+4E+E5r / Sd: 4128 m2 / Su: 25346 m2 / POT: 44 / CUT: 2.70

Comentariul autorului:

O nouă comunitate formată în inima Cartierului Francez din București

Proiectul este format din 5 imobile de apartamente, spații comerciale și birouri. Din punct de vedere urbanistic, acesta completează și leagă țesutul urban dintre bulevardul Nicolae G. Caramfil si parcul Herăstrău și asigură continuitatea traseelor pietonale dintre cele două. În paralel cu generarea obiectivului de arhitectură, ne-am propus realizarea de spații exterioare sociale care să aducă oamenii împreună în jurul funcțiunilor publice, să creăm fondul pentru obținerea sentimentului de apartenență și de armonie în zonă. Către bulevardul Caramfil funcțiunile publice se deschid către oraș prin intermediul unui amfiteatru reinterpretat, care face trecerea naturală către parcul și strada aflate la o cotă superioară. Către Herăstrău, accesul în ansamblu este marcat de o piațetă dotată și ea cu funcțiuni publice, aflată la nivel cu strada.

Pietonal, nu auto

Aleile interioare aparțin pietonilor. În acest sens, cele peste 400 de locuri de parcare realizate au fost poziționate exclusiv în cele 2 subsoluri, ce însumează aproximativ 15000 mp. Cele 3 accesuri auto au fost prevăzute astfel încât să ofere o maximă fluiditate a circulației, dar să prezinte un impact minim asupra spațiilor exterioare destinate recreerii.

Rafinament obținut prin claritate, sobrietate și ordine

Contextul arhitectural este eterogen și variat din punctul de vedere al stilului, al volumetriei și al materialității. Am urmărit obținerea rafinamentului lipsit de stridențe și de elemente superflue. Utilizând un limbaj cu note sobre, gravitațional, bazat atât pe volumetrii clare și puternice, cât și pe o texturare diversificată, vie și durabilă, am reușit să echilibram tumultul zonei. Am optat pentru divizarea fațadelor în 3 registre clare, fiecare cu un caracter vizual și tactil propriu.

Armonie între ortogonal și ludic. Fațade în mișcare

Forma fiecărui corp de clădire este una primară. Cele 3 registre clar diferențiate subiliniază sentimentul de durabil, de așezat.
Registrul parterului si mezaninului este marcat de un limbaj trilitic cu o textură de beton aparent închisă la culoare, adus la viață de gardul viu care delimitează logiile duplexurilor de spațiile publice. Este partea statornică a fațadelor, pe care sprijină volumul clar, paralelipipedic al celor nivelurilor curente. În cadrul ritmului fațadei este inserat lobby-ul deschis pe 2 niveluri al fiecărui corp de clădire, lângă care se regăsește câte o funcțiune publică, în relație cu strada.
Partea intermediară are textură deschisă la culoare realizată în sistem ventilat, unde logiile și ferestrele poziționate diferit de la un nivel la altul și parasolarele glisante aduc o notă de ludic fațadelor și conferă dinamism imaginii generale. Am optat pentru logii în detrimentul balcoanelor pentru sentimentul de protecție și pentru un plus de intimitate. În contrast, ferestrele pe toată înălțimea camerei deschid apartamentele către spațiile exterioare și maximizează aportul de lumină naturală. Parasolarele glisante realizate din materialul fațadei au dublu rol: de umbrire a spațiului utilizat și de intimizare a acestora.
Ultimul nivel preia stilul și materialitatea bazei, dar face loc unor terase vaste în lungul fațadelor lungi ale clădirilor. Spațiile interioare se deschid către aceste terase prin ferestre pe toată lungimea și înălțimea camerelor.

Varietate funcțională

Complementar cu ordinea aspectului exterior, la nivel planimetric proiectul prezintă o mare varietate funcțională și tipologică. Deși însumează o suprafață supraterană totală de aproximativ 30000 mp, este un proiect în care nu există un etaj curent propriu-zis.
La nivelul parterului și mezaninului se regăsesc duplexuri cu logii vaste ce ajung si la 4 m lățime, spații comerciale și birouri dispuse in jurul piațetelor.
Nivelurile 1-4 prezintă apartamente cu partiții pliabile multor profiluri de locatari, fiecare având între 2 și 5 camere. Acestea sunt diferit poziționate de la un nivel la altul, în funcție de priveliște și de exigențele cumpărătorilor. Juxtapunerea diferitelor tipologii de unități de locuit a fost posibilă prin studierea și coordonarea atentă a elementelor de rezistență, de instalații și a sistemelor orizontale si verticale de izolare. Flexibilitatea obținută ne-a permis sa răspundem unei mari varietăți de cerințe, cu menținerea unui confort ridicat și a imaginii generale.
Apartamentele cele mai sofisticate se regăsesc la ultimul nivel. Acestea au o înălțime liberă de peste 3 metri și se deschid către terasele vaste prin ferestre realizate pe toată lățimea și înălțimea camerelor.

Sustenabilitate. Bunăstare.

Ne-am propus asigurarea unei amprente de carbon cât mai reduse în utilizare la nivel de ansamblu.
Încălzirea și răcirea spațiilor se realizează prin intermediul unei centrale termice comune și a unui sistem de mini-pompe de căldură aer-apă. Pentru ventilarea spațiilor am utilizat sisteme de aport de aer poaspăt cu recuperare de căldură. Toate sunt coordonate de sisteme smart.
Suprafațele mari vitrate sunt eficiente energetic. Sticla a fost aleasă în funcție de orientarea cardinală pentru un control solar optim. Parasolarele glisante și cele tip rulou participă și ele la minimizarea consumului de energie pe timpul verii.
Sitemele durabile de termoizolare si de finisare a zonelor pline de fațadă vor asigura o amprentă de carbon scăzută a pentru ansbamlu pe perioada utilizării.