Revitalizarea Centrului Istoric din Curtea de Argeș

Autor(i):
Radu Ionuț Angheluș
Localizare:
România, jud. Argeș, Curtea de Argeș
Indicatori:
Sd: aprox. 14.000 m2

Comentariul autorului:

După ce capitala Țării Românești s-a mutat din orașul Curtea de Argeș, acesta a intrat în grija mânăstirii și, ulterior, a fost ales ca necropolă de către familia regală a României. Astfel orașul a trecut printr-o perioadă de creștere economică și culturală fiind capitala care a fost descurajată puternic în momentul în care orașul a intrat în grija Bisericii pentru ca începând cu domnia lui Carol I și a intervențiilor lui Andre Lecomte de Noüy orașul să cunoască un nou val de intervenții care să îngrijească o viitoare dezvoltare. Datorită acestor două evenimente centrul orașului s-a mutat treptat către Mânăstire și orașul vechi a pierdut din însemnătatea sa.
Intervenția acestui proiect de diplomă conștientizează această schimbare de substanță a orașului și își propune revitalizarea centrului Istoric, a orașului vechi în ansamblu, prin procedee de acupunctură izolate care să îndrepte situații existente din care, conform recomandărilor de la pre-diplomă, am decis să aprofundez reabilitarea Pieței Mari.
Astfel ansamblul nou al Pieței Mari va cuprinde două elemente : Spațiul de târg și piață cu valențe turistice ce leagă noul de vechi și infrastructura modernă care să poată suporta un asemenea volum de oameni, localnici și turiști. Spațiul de târg este unul tridimensional, acesta pornește din stația de autocar și autobuz cu un târg organic, unde spațiul de expunere este dinamic. În continuarea acestui spațiu de expunere se situează Piața în Spirală unde se face trecerea la o vânzare reglementată, o galerie comercială care vinde produse agro-alimentare și flori.( În paralel cu acesta piață în spirală se propune un depozit controlat de primărie care să servească drept intermediar între producători ce dintr-un motiv sau altul nu pot comercializa direct în cadrul pieței.)
Nivelul monumentului istoric aduce în plus în conexiunea cu Piața în Spirală module de vânzare ce pot prepara elemente simple și un restaurant cu bucătăria sub nivel ce deservește zona prin montcharge. Această zonificare se face gradat având totodată zone cu vânzare exclusiv, zone mixte și zona de food court.
Elementele de la nivelul pieței sunt intervenții distincte față de context, ușoare. Acestea sunt pavilioane ce pot fi închise și utilizate ca o clădire performanta (din punct de vedere al instalațiilor și calității de utilizare). Conceptul generator a fost de a crea o fațadă permeabilă către monument și totodată de a genera un plan pe care acesta să se transpună însă materialitatea și impactul asupra mediului monumentului s-au dorit a fi minime și ușor reversibile. Soluția propusă este o închidere a unor planșee ușoare cu elemente filiforme care să dea senzația de permeabilitate, iar în cazurile corpurilor din spatele monumentului propun un spațiu dinamic prin închiderea și deschiderea acelor elemente care marchează și orarul pieței. Lemnul este materialul cu impactul cel mai redus asupra imaginii.

zoom in zoom out fit height fit width close panel