Ansamblu de functiuni - Fabrica de palarii Paltim

Autor(i):
Sandu Caragi
Localizare:
România, jud. Timiș, Timisoara
Indicatori:
RH: 2S+P+12+Etehnic / Sd: 42000 m2 / Su: 33600 m2 / POT: 56 / CUT: 2.8

Comentariul autorului:

Lucrarea de față abordează un subiect extrem de delicat pentru orașul Timișoara, respectiv regenerarea urbană a fostelor situri industriale de pe malul Begăi, și anume situl fabricii de pălării Paltim. Aflat în proprietate privată, situl dispune de o suprafață însemnată de teren și este situat într-o locație importantă pentru dezvoltarea orașului. Aflat într-o poziție strategică, la intersecția inelului 2 cu bulevardul Republicii între canalul Bega și calea ferate, terenul beneficiază de condiții de accesibilitate și vecinătate favorabile pentru o intervenție de tip mixed-use. Oportunitatea temei are ca punct de plecare potențialul amplasamentului, necesitatea modernizării/refacerii zonelor afectate din centrul orașului respectând demersul actual al acestui tip de dezvoltare și oportunitatea aplicării lui în contextul regenerării urbane, dezvoltării economice și sustenabilității mediului, în concordanță cu politicile urbane stipulate prin PUG 2012. Proiectul își propune rezolvarea disfuncționalităților, care să ducă la creșterea calității vieții urbane, la potențarea economică a acestor zone, are în vedere un salt calitativ, o refacere a unui țesut. Presupune o abordare sensibilă la contextul și disfuncționalitățile zonei aflată în proces de restructurare și modernizare. Studiul realizat a evidențiat o serie de probleme ale circulației auto în zonă, rezolvarea cărora influențează direct datele de amplasament, inclusiv suprafața terenului, dar și oportunitatea realizării unui obiect înalt la intersecția arterelor, care să servească drept reper de orientare (landmark). Astfel s-a considerat că este important să se propună o rezolvare a circulațiilor din zonă și a podului peste Bega. Propunerea vizează modificări ale profilelor transversale ale principalelor artere, lărgirea pasajului Jiul, realizarea podului peste Bega, amenajarea intersecției și a stațiilor de transport în comun. Volumetria propusă are în vedere o raportare la regimul mic de înălțime al vecinătăților și crearea unui reper înalt, tratează cu sensibilitate spațiul public din vecinătatea Begăi, clădirea monument istoric existentă pe sit ce urmează a fi restaurată și presupune un gradient de înălțime de la sud spre nord. Întregul ansamblu este constituit dintr-un asamblaj de 3 părți, caracterizat print-un front continuu la nivelul cornișei etajului 2, două curți interioare, un corp central dispus retras față de etajul inferior, și un corp înalt, de 56 de metri, care se integrează în silueta urbană a orașului și nu concurează cu principale elemente dominante din zonă, justificat prin faptul că va introduce un reper de orientare în relație cu nodul de circulație intermodal ce se va genera odată cu închiderea inelului 2 de circulație. Demersul servește determinării și sintetizării premiselor teoretice care precedă proiectarea ansamblului de arhitectură propus.

zoom in zoom out fit height fit width close panel