Arhitectură prin anamneză. Nexus cultural - Planetariu

Autor(i):
Ivett-Greta Zsak
Localizare:
România, jud. Bihor, Oradea

Comentariul autorului:

Au trecut trei decenii de la începerea dematerializării Pieței Independenței și care trezește în memoria colectivă o reprezentare a golului. Dacă continuăm să ne dezvoltăm doar pe baza unor memorii prezente, fără a mai crea sinapse cu memoria antecedentă, se va crea un fenomen care va duce la ruperea legăturilor dintre generații, o neutralitate a spațiilor urbane, negarea lor sau chiar părăsirea.
Prin proiectul de față se propune o regenerare a elementelor și / sau a amintirilor recuperabile prin următoarele elemente:
- Apa curgătoare, ca element al oglindirii dintre real și imaginar
- Memoria caselor cu micile ateliere meșteșugărești, descoperirea și păstrarea beciurilor
- Revenirea la un nivel continuu comercial cu deschidere către apă
- „Reîntoarcerea” Meridianului Zero prin amplasarea funcțiunii de Planetariu, pe principiul eternei reîntoarceri care „trebuie comparată cu o roată: însă mișcarea acestei roți este dotată cu o putere centrifugă, care elimină tot ceea ce este negativ” pe sit.
- „Reîntoarcerea” șalupelor pe Crișul Repede, prin crearea unui pod pietonal de pontoane
- Identificarea și păstrarea scenelor istorice din casele orădenilor și din spatele plaselor ce protejează fațadele din centru orașului, prin funcțiunea de lapidarium
- Introducerea funcțiunii info turism
Portretul zonei prezintă o suprapunere a unor lumi caracterizate prin cele patru paliere de vârstă, care însumează unitățile de bază ale rememorării.
Din punct de vedere conceptual soluția abordată ne conduce către o prezentare a arhitecturii ca o evoluție în timp și spațiu. Astfel vor putea evoca: elementul natural - apa, beciurile păstrate de la casele demolate, iar ca viziune se va închide Piața Unirii cu ajutorul unui front aliniat pe axul Pasajul Vulturul Negru – Biserica cu Lună, se va crea accesibilitate către apă, iar ca memorie a activităților meșteșugărești se va crea o spirală a imaginilor desfășurate, un generator al spațiului viitor, ce va găzdui o funcțiune de planetariu, ca exponat – un glob – urban.
Acest spațiu (momentan) negativ devine o închisoare a exteriorului, o gaură neagră ce absoarbe toate forțele generatoare ale spațiului urban tradițional. Devine un spațiu al trecerii, al unui generator urban care se bazează pe surprinderea unui moment de expansiune a sferei urbane. Globul devine centrul de interes si de atracție a noului pol, iar din punct de vedere filosofic devine un traseu dintre văzutul, coaja exterioară – ca finisaj exterior, aceasta îmbracă un material ce evoca neglijența asupra sitului, tablă din oțel oxidat și nevăzutul, coaja interioară – ca finisaj realizată dintr-o membrană transformabilă pentru proiecțiile 360º. Între cele două coji se creează un spațiu interstițial de parcurgere și descoperire a orașului printr-un circuit al rampelor și a podestelor deschise către obiective țintă.
Acest traseu deschide privitorului o lume între două lumi: cea a lumii imaginar – virtuale și cea a lumii reale, a exteriorului.

zoom in zoom out fit height fit width close panel