EFdeN 4C

Autor(i):
Mihai Toader-Pasti, Claudiu Butacu, Ana-Maria Ghiță
Localizare:
România, București
Indicatori:
RH: P+1 / Sd: 180 m2 / Su: 115 m2

Comentariul autorului:

Conceptul arhitectural al proiectului a presupus inserarea unui volum de sticla în casă, o seră, astfel încearcă sa rezolve problemele cu care se confruntă Bucureștiul: extinderea necontrolată a urbei, care duce la crearea periferiilor rural-urbane, și lipsa spațiilor verzi. EFdeN 4C este o casă solară, eficientă energetic, sustenabilă și inteligentă, care combină strategii pasive și strategii active pentru a consuma minimul necesar de energie. Sera are un aport pasiv foarte mare, asigurând iluminatul natural pentru camerele de locuit și reduce necesarul de energie al casei, preîncălzind aerul,pe timp de iarnă, ce urmează a fi introdus în instalația de ventilație. Prin intermediul ei introducem natura în casă sub forma unor jardiniere și a unui perete verde cu plante productive și aromatice. Amenajarea de interior se bazează pe modularitate și sustenabilitate, prin obiecte de mobilier din materiale reciclate sau reciclabile și convertibile, care permit desfășurarea diverselor scenarii de utilizare casei.

zoom in zoom out fit height fit width close panel