Parcelări istorice și comunități de vecinătate

Autor(i):
Andrei Răzvan Voinea
Colaboratori:
Etapa 2017: Irina Calotă (coord. editorial, co-autor grafică), Andrei Mărgulescu (autor fotografii), Thomas Herrera-Sandu, Laura Mazâlu, Mircea Dragomir, Lucreția Pop.
Etapele anterioare (2015-2016), implementate prin Asociația pentru Tranziția Urbană: Livia Andreea Ivanovici (autor grafică, co-autor expoziție), Dana Dolghin (co-autor texte), Andrei Mărgulescu (autor fotografii), Thomas Herrera-Sandu, Laura Mazâlu, Mircea Dragomir, Lucreția Pop, Petre Doboș, Ionuț Pătrașcu
Localizare:
București

Comentariul autorului:

Proiectul de față face parte dintr-o inițiativă mai amplă, concepută în 2012 și implementată începând cu 2015.
Ideea acestui proiect a pornit de la constatarea că cercetările din spațiul academic rareori ajung la locuitorii Capitalei. De multe ori, aceștia sunt acuzați de necunoaștere și dezinteres față de valorile arhitectural-urbanistice ale locului în care trăiesc, precum și față de istoria orașului. Mulți dintre locuitorii actuali nu cunosc istoria caselor/cartierelor din cauza factorilor politici care au influențat istoria precum naționalizări și retrocedări. Cei care încă păstrează memoria lor sunt locuitorii în vârstă ai cartierelor. Prin urmare, prin această inițiativă ne-am propus să diseminăm către publicul larg informațiile culese prin cercetare, contribuind la crearea unei culturi arhitecturale și istorice în rândul locuitorilor.
Astfel, am scris istoria celor 25 de parcelari construite de Societatea pentru Locuințe Ieftine între 1910 și 1948, precum și a parcelărilor ridicate de CFR în aceeași perioadă, am tipărit-o într-un format accesibil și am distribuit-o în toate aceste parcelări, pentru a o face cunoscută locuitorilor. În ultimii ani, peste 4.000 de familii (15.000 locuitori) din aceste parcelări au primit câte un pliant cu informațiile legate de istoria parcelării în care trăiesc, precum și fotografii de epocă, planuri și alte documente de arhivă etc. Am distribuit pliantele în căsuțele poștale, am ținut ore de istorie pe străzile cartierelor si am realizat o expoziție la Muzeul CFR, unde am invitat toți locuitorii din parcelari. Mulți și-au recunoscut casele în fotografiile din perioada interbelică și au completat istoria trimițându-ne fotografii din arhiva personală și ne-au invitat să le vizităm propriile case.
Promovarea în mediul online a fost una discretă, alegând să ne concentrăm pe discuții directe cu oamenii din parcelări și încercând să îi convingem de valoarea arhitecturală a caselor. Unele dintre parcelări sunt clasate pe lista monumentelor istorice, însa niciuna dintre sutele de persoane intervievate cu aceasta ocazie nu cunoștea acest aspect. În consecință, am introdus în pliante informații despre drepturile și obligațiile care decurg din acest statut juridic de protecție. Ca urmare a feedbackului primit de la locuitori, vom interveni pentru clasarea casei pictorului Tzipoia (Caranda 79), celei a compozitorului Dan Mizrahy (Turbinei 1) și celei a sculptorului Dimitriu-Bârlad (Urechescu 10), pentru instalarea pe fațade a unor plăci memoriale, precum și pentru schimbarea numelui străzii „Turbinei” în „Dan Mizrahy”.
Proiectul continuă și în 2018, în această etapă concentrându-ne pe parcelările Casei Construcțiilor (Independenței și Vatra Luminoasă) și pe publicarea unui volum de cercetare dedicat istoriei Societății Comunale de Locuințe Ieftine, la lansarea acestuia fiind invitați toți locuitorii din parcelările realizate de această societate.

zoom in zoom out fit height fit width close panel