Reconversia bazei miniere Baia Sprie în centru de producție a energiei alternative geotermale. Centrală elecctrică geotermală și spa.

Autor(i):
Ingrid Dragomir
Localizare:
România, jud. Maramureș, Baia-Sprie
Indicatori:
Sd: 5517 m2 / POT: 0,09 % / CUT: 0.2

Comentariul autorului:

Orașul Baia Sprie este localizat în partea de nord-vest a județului Maramureș, fiind una din comunitățile care definesc centura minieră a zonei. Baia Sprie are un însemnat trecut istoric. Urme ale unor vechi așezări omenești se regăsesc aici încă din secolele I și II, după Hristos. Denumirea în limba latină era. ”Mons Medius” ceea ce în traducere înseamnă muntele mijlociu. Din această perioadă orașul își leagă existența de minierit. Dacă ”Baia” înseamnă mină, ”Spria” vine de la latinescul ”asper” care înseamnă aspru, adică cu alte cuvinte în Baia Sprie existau mine cu condiții aspre de exploatare. În prezent ruinele fostei industii miniere sunt prezente în oraș prin două ansambluri aflate în vecinătate una față de cealaltă: colonia minieră care a fost înființată pentru exploatarea minereurilor neferoase și uzina de preparare denumită astăzi ”Flotația Baia Sprie”. Astăzi orașul Baia Sprie resimte efectele fostei "industrii gri" aflându-se într-o situație de dezvoltare economică slabă iar rata șomajului fiind relativ ridicată în oraș. Poziționarea acestor două baze miniere la poalele Muntelui Gutâi favorizează exploatarea acestora în scopul obținerii energiei geotermale. Energia geotermală este energia termică conținută de materia anorganică din interiorul Pământului sub formă de căldură sensibilă, produsă în cea mai mare parte din descompunerea lentă a substanțelor radioactive naturale existente în toate tipurile de rocă. În urma unor măsurători geotermice s-au elaborat hărți geotermice pentru întreg teritoriu al României. Aceste hărți indică ca zone favorabile pentru exploatare geotermală, zonele situate în aria de dezvoltare a vulcanismului neogen-cuaternar din Carpații Orientali: Oaș – Gutâi - Țibleș și, respectiv, Călimani – Gurghiu - Harghita. Obiectivul acestui proiect este de a realiza o centrală electrică geotermală în fostele zone ale exploatărilor miniere care ar produce energie electrică pentru oraș și în același timp ar crea locuri de muncă pentru comunitatea locală. Programul de centrală, datorită destinației sale, și anume, de producție a energiei electrice alternative, susține o serie de noi programe care se pot dezvolta cu ajutorul acesteia. Astfel, pe lângă funcțiunile principale detaliate în proiect, centrala geotermală și spa, se propun următoarele funcțiuni pentru o dezvoltare ulterioară a zonei: alimentație publică, acvacultură, sere, centru de cercetare, spații expo și pentru workshop-uri, spații de conferințe, hostel și zonă de administrație.

zoom in zoom out fit height fit width close panel