Imobil de apartamente pe strada Londra

Autor(i):
Andrei Şerbescu, Adrian Untaru, Bogdan Brădăţeanu, Carmen Petrea, Alexandru Apostol
Localizare:
România, București
Indicatori:
RH: P+4 / Sd: 1800 m2

Comentariul autorului:

Zona intersecției străzilor Londra și Washington are un caracter aparte față de restul cartierului, caracter dat de gabaritul și masivitatea ansamblului de imobile de raport de pe strada Londra de la numerele 16-20, monument istoric, ce constituie frontul de vizavi al inserției.

Spațiul – structură conferă prezenței urbane a imobilului propus o greutate care contrabalanseaza amploarea suprafețelor vitrate, în încercarea de a constitui un front pe măsura celui de vizavi. Retragerea traveii centrale și asimetria cornișei urmăresc împărțirea casei în două volume mai apropiate de scara vecinătăților.

Ferestrele și logiile adânci se citesc ca substracții din volumul masiv de piatră. Structura casei se dematerializează pe verticală – etajele se retrag succesiv iar ferestrele se măresc, pereții structurali laterali fiind perforați până la limita rezistenței. Forța gravitațională este transmisă într-un sistem structural continuu, iar fațada exprimă această logică structurală și prin stereotomia pietrei.

Traveile laterale sunt destinate locuirii iar traveea centrală, mai îngustă, acomodează nodul de circulație. Cele 7 apartamente beneficiază de panorame urbane spectaculoase, ce devin parte a spațiilor interioare, în vreme ce locuirea se lasă întrezarită din stradă prin ferestrele ample, îmbogățind experiența urbană. Sticla acționează ca un filtru între public și privat, prin care conținut și contenitor își schimbă neîncetat rolurile, îmbogățindu-se reciproc.

Orașul este în casă și casa este în oraș.

zoom in zoom out fit height fit width close panel