Casa artelor. Calea Moșilor - Moșilor

Autor(i):
Andreea Boldojar
Localizare:
România, București
Indicatori:
Sd: 9991 m2

Comentariul autorului:

De la înmulțirea primelor curți parohiale din orașul lui Bucur, la aglomerări de mahalale și regulamente de înfrumusețare, locul cuprins între Curtea Domnească și Piața Bisericii Sfântul Gheorghe Nou rămâne centrul și locul de început al Bucureștilor. După modificările aduse fostei mahala, fronturile care susțineau orașul dens sunt întrerupte.
Calea Moșilor a fost mereu cuprinsă de diferite înțelegeri culturale. Deși principalul scop era negoțul, modul în care hanurile de atunci adunau călătorii și localnicii la un loc crea o imagine de petrecere, de schimburi de povești. Calea Moșilor nu era doar un drum de legatură dintre cele două târguri din București, Piața Ghica și Târgul Moșilor, ci era și un loc de răgaz, un loc comercial, un loc pentru ateliere. Parohiile, hanurile, curțile interioare sunt imagini de început ale orașului București. Orașul extinzându-se, fiecare curte interioară se modela de marginile terenurilor sau ale caselor existente și își avea caracterul propriu.
Cuvintele care descriu cel mai bine acest loc sunt: straturi, texturi, nepotriviri. Proiectul Casa Artelor descrie traseul unor curți, o succesiune de locuri legate prin pasaje care continuă țesutul. Prima curte descoperită dinspre Calea Moșilor este curtea rotundă; se întrezăresc ganguri, straturi, deschideri noi. Descoperim curtea ascunsă în jurul căreia se găsesc saloane. În curtea cu ateliere ordinea exterioară a condus la interior într-un joc al fronturilor, întocmai nepotrivirilor regăsite în spatele fațadelor.
Proiectul nu este ordonat, nu se poate măsura obiectiv; acest loc conține secrete, parcurgerea lui creează așteptări, entuziasm și un repertoriu de imagini diferite.

zoom in zoom out fit height fit width close panel