Casa NG

Autor(i):
Ionut-Cristian Ghilea, Dan-Marius Ghilea, Ana-Maria Marariu, Dora-Maria Ghilea
Colaboratori:
Structura : ing. Cristea Calin
Localizare:
România, jud. Bihor, Oradea
Indicatori:
RH: Sp + P / Sd: 243.12 m2 / Su: 153.56 m2 / POT: 15 % / CUT: 0.16

Comentariul autorului:

Construcția este alcătuită din două volume dispuse diferit pe suprafața terenului, accentuând panta acestuia, prin amplasarea volumelor în mod paralel respectiv perpendicular pe linia de cea mai mare pantă a terenului. Cele 2 volume a căror funcțiune este accentuată atât prin poziție cât și prin organizarea funcțională, reprezintă o reinterpretare a geometriei unei case simple. Adaptarea acestei figuri a casei la o arhitectură contemporană face ca ansamblul să capete o scară umanizată, specifică programului. Corpul perpendicular pe linia de cea mai mare pantă integrează funcțiunile de zi ale locuinței, oferind astfel funcția de „dormitor” celuilalt volum. Împărțirea funcțiunilor locuinței în două mari categorii oferă posibilitatea reinterpretării spațiului interior : volumul ce adăpostește funcțiunile de zi capătă o scară a spațiului ce urmărește forma șarpantei, astfel lăsând un spațiu interior aerisit, pe când în volumul „dormitor” spațiul interior capătă o scară mai intimă. Pentru o relaționare mai bună cu vecinătățile, volumul de zi primește o terminație ce are rol atât de mediator cât și de spațiu de loisir protejat.

zoom in zoom out fit height fit width close panel