Centru de revitalizare a culturii locale Horezu

Autor(i):
George Cătălin Beliță
Localizare:
România, jud. Vâlcea, Horezu
Indicatori:
RH: S+P+1 / Sd: 2150 m2 / Su: 1713 m2 / POT: 16%; / CUT: 0,28

Comentariul autorului:

Această lucrare are ca scop promovarea valorilor tradiționale din Horezu și încearcă o rezolvare din punct de vedere sociocultural a problemelor existente în contextul unui bagaj cultural bogat, aici existând cea mai mare concentrare de mănăstiri din țară. Depresiunea Horezu a primit statutul de destinație europeană de excelență, fiind o zonă care adăpostește un număr de 93 de monumente culturale și istorice, aflate pe lista Ministerului Culturii.
Acest proiect abordează o problemă reală, întrucât deși există un bagaj cultural atât de bogat, acesta nu este valorificat suficient, potențialul turistic al întregii zone putând fi crescut cu ușurință prin coagularea unui centru cultural în care să se formeze o legătură mai puternică între arta și comunitate și totodată să poată forma un punct de plecare pentru turiștii veniți în zonă.
Direcţia de abordare a acestui proiect va fi una realistă prin realizarea unei propuneri de proiectare a unui centru cultural. Activităţile acestui centru care va fi dedicat în special artei/arhitecturii brâncoveneşti şi culturii ceramice vor avea rolul de a educa şi coagula comunitatea prin continuarea tradiţiei ceramice, în prezent existând un număr redus de familii care practică acest meşteşug. Prin aceast proiect se doreşte promovarea patrimoniul cultural hurezean, odată prin realizarea de ateliere, workshopuri, spaţii de expoziţie pentru artiştii şi meşterii locali, dar şi prin atragerea de turişti prin generarea de circuite în relaţie cu obiectivele deja existente în zonă, pentru a promova turismul. În acest sens, o investiţie de acest tip ar atrage fonduri atât din partea autorităţilor publice, ONG-uri cât şi din partea unor investitori privaţi care au de câştigat prin sporirea numărului de turişti şi dezvoltarea afacerilor proprii.
Proiectul propus se afla pe un teren de 7613 mp în apropierea zonei centrale a orașului și lângă artera de circulație principală. Strategia de dezvoltare a zonei Horezu urmărește promovarea turismului activ încurajând oamenii să exploreze zona și totodată să se contureze ca un nucleu cultural, aducând un impuls totodată și din punct de vedere economic pentru a revitaliza și exploata potențialul de care dispune.

zoom in zoom out fit height fit width close panel