Brancusi Interactive Center

Autor(i):
Cosmin Viorel Popescu
Localizare:
România, jud. Gorj, Targu Jiu
Indicatori:
RH: P+3 / Sd: 1008 m2 / Su: 840 m2 / POT: 0.2 / CUT: 1.1

Comentariul autorului:

. INTRODUCERE GENERALA

Problematica moştenirii operei lui Constantin Brâncuşi şi felul în care aceasta urmează a fi înfăţişată şi oferită publicului reprezintă una dintre problemele principale cu care se confruntă Guvernul României în ceea ce priveşte perspectiva culturală a ţării noastre. In contextul istoric în care în urma unor conflicte de interese atât de ordin social, cultural cât şi economic începând cu anii 1950 moştenirea lăsată de Brâncuşi a intrat în proprietatea statului francez, în România a rămas un număr relativ mic de opere aparţinând sculptorului. Cele mai multe se găsesc în Craiova în cadrul Muzeului de Artă. Pe lângă acestea există şi în Bucureşti şi Buzău un număr mic de elemente statuare realizate în urma comenzilor făcute de către Statul Român în perioada începutului de secol al XX lea precum şi în oraşul Târgu Jiu elementul statuar capital al sfârşitului creaţiei brâncuşiene, Monumentul Eroilor. Din punct de vedere al spaţiului expoziţional există o cerere pentru realizarea unei instituţii muzeale destinate exclusiv operei lui Brâncuşi. Ministerul Culturii a pus accentul în special pe oraşele cu o însemnătate din punct de vedere al contextului cultural istoric, oraşe asupra cărora Brâncuşi a avut o influenţă. Dintre acestea două, la Craiova municipalitatea a început construcţia unui centru interactiv destinat exclusiv lui Brâncuşi poziţionat în curtea actualului muzeu de artă. Pentru Târgu Jiu atenţia se îndreaptă asupra spaţiului din cadrul Culei B. Ganescu. Aceasta fiind şi din punct de vedere cultural de o valoare de necontestat fiind locul în care Brâncuşi şi-a petrecut anii în care a realizat Ansamblul Eroilor.

SCOP, VIZIUNE

Oraşul Târgu Jiu oferă posibilitatea realizării acestui muzeu atât prin cererea Consiliului Judetean cât şi prin bogata operă a sculptorului aflată în cadrul acestui oraş. Din punct de vedere al locurilor disponibile Primăria optează pentru cula Barbu Ganescu aflată în centrul oraşului şi în care Brancuşi şi-a petrecut anii în care a realizat Monumentul Eroilor. Cula este declarată monument istoric fiind încă într-o stare relativ bună din punct de vedere al integrităţii structurale, estetice şi constructive. Din punct de vedere al funcţiunilor construcţia o să reprezinte un mix de funcţiuni care să asigure o bună funcţionare şi economie muzeului. O parte dintre aceste funcţiuni vor avea caracter temporar, iar altele dintre acestea vor avea un caracter permanent. Din punct de vedere social şi al economiei oraşului, muzeul poate fi un bun prilej de a ridica economia oraşului, şi partea culturală a acestuia reprezentând un pol cultural important in zonă. Din cadrul oraşului din punct de vedere reprezentativ oraşul Târgu Jiu nu prezintă nici o clădire cu caracter de landmark funcţie care poate reveni noului muzeu.

zoom in zoom out fit height fit width close panel