The Answering Machine

Autor(i):
Marius Găman, Cristian Blidariu, Oana Simionescu, Ana-Maria Branea, Claudiu Toma, Bogdan Demetrescu, Gabriela Pascu, Miodrag Popov, Sandra Andrei, Medana Oprea
Colaboratori:
Echipa de studenți care au participat la expoziția TAW și workshopul conex a fost compusă din: Florin Buzgău, David Dumitrescu, Rebeca Faur, Iulia Stancu, Ștefania Dumulesc, Amanda Lucan și Bianca Budurean.

Comentariul autorului:

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Timişoara (FAUT) a reprezentat România în cadrul celui mai important festival dedicat culturii design-ului din Austria, VIENA DESIGN WEEK. Aflat la a 11-a ediție, festivalul și-a desfășurat cele peste 190 de evenimente dedicate designului şi arhitecturii în districtului 15 al Vienei, probabil cel mai cosmopolit cartier al capitalei Austriei.
În contextul expozițiilor din cadrul festivalului, ”The Answering Machine” a surprins printr-o prezență aparte in cadrul pavilionului central al VDW, Blaues Haus, - un fost azil de noapte pentru refugiați- aducând în discuție tocmai tema diasporelor si impactul pe care acestea le au asupra orașelor contemporane. Demersul FAUT a propus publicului trei secvențe paralele:
1. Expoziția. Conceptul expozițional propus de echipa de curatori a FAUT a speculat contextul aparte al districtului 15, aducând în discuție tema migrației absolvenților școlii din Timişoara. Aderarea României în urmă cu 10 ani la Uniunea Europeană a permis cetățenilor ei să circule liber, să studieze, să cerceteze, să experimenteze prin mijloace proprii sentimentul de apartenență la o Europă unită. Crizele economice și sociale ale ultimilor ani au pus însă o presiune nebănuită pe această paradigmă nou câștigată a mobilității. 17% din populația României trăiește astăzi în afara granițelor țării. 18,8% din absolvenţii FAUT s-au relocat la rândul lor - în Viena, Londra, Berlin sau Paris. În tot acest timp piaţa forței de muncă a ajuns să fie judecată conform unor standarde duble, ce trasează linii de demarcație între est și vest, între culturi și atitudini. Aflați din cele mai vechi timpuri în avangarda fluxurilor de migrație, arhitecții au surprins prin persoana lor, dar mai ales prin munca depusă în folosul comunităților în mijlocul cărora au operat, tiparele și problematica acestui tip de schimb intercultural.
Expoziția a propus posibile răspunsuri, urmărind deopotrivă mărturiile subiective ale foștilor absolvenți, cât şi date statistice ce surprind topografia acestei noi geografii europene. Scenografia imaginata a folosit doar 17% din spațiu, ilustrând deopotriva absenta (din România) dar si prezenta (în spațiul UE).
2. Workshopul. În paralel, workshopul dedicat studenților FAUT a explorat sub tema Belonging problema apartenenței la loc, spațiu, oraș, teritoriu, încercând să găsească acele indicii ce pot oferi o posibilă imagine viitorului nostru european. Timp de 10 zile, 7 studenți și cadrele didactice prezente au explorat districtul 15, încercând sa observe mecanismele si experiențele schimbului intercultural specific migrației, modul în care aceste schimburi sunt sau nu sunt facilitate de sentimentul de apartenența al oamenilor față de un anumit spațiu fizic sau cultural.
3. Dezbaterea finala a așezat în jurul masei de discuție a expoziției, atât reprezentanți ai școlii (studenți, absolvenți, cadre didactice, decan) cât și reprezentanți ai diasporei române la Viena.


zoom in zoom out fit height fit width close panel