Reabilitarea și promovarea identității culturale și istorice a Pieței Cetății și a Turnului Ștefan

Autor(i):
Stefan Paskucz, Ildiko Mitru
Colaboratori:
S.C. RUSTIC S.R.L. BAIA MARE
S.C. CONCEPT INVEST BAIA MARE
S.C. PROCONCEPT S.R.L. BAIA MARE
S.C. ELECTROTREND S.R.L.
S.C. NORDCLIMA S.R.L.
S.C. DIKO S.R.L.
S.C. GREEN PARTNERS S.R.L.
S.C. TEHNIK PROSPECT S.R.L.
drd. WEISZ ATTILA, istoric de arta
Localizare:
România, jud. Maramureș, Baia Mare
Indicatori:
Sd: 5233 m2

Comentariul autorului:

Reabilitarea şi promovarea identităţii culturale a Pieţei Cetăţii şi a Turnului Stefan a constituit un proiect implementat între anii 2011-2015 prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor .
Obiectul principal al pieţii îl reprezentă Biserica Sf. Stefan a cărei edificare se leagă de primul secol de existentă al aşezării medievale Rivulus Dominarum” (Cetatea Râul Doamnelor – 1329 ) , azi Baia Mare.
Prima menţiune a parohiei apare in 1332 , ca după 15 ani să se vorbească deja de existenta Bisericii „Sfântul Stefan”, clădire ecleziastică gotică cu două nave, tipologie deosebit de rară, cu dimensiuni impresionante , care timp de cinci secole a ocupat Piaţa Cetăţii .
Fiind vorba de un ansamblu declarat monument istoric de categoria A – datorită valorii sale istorice şi arhitecturale, orice intervenţie se supunea rigorilor şi constrângerilor pe care le implică protejarea patrimoniului. Biserica „Sfântul Stefan” a fost demantelată în anul 1847, păstrându-se doar turnul .Locul bisericii a fost luat de o plantaţie de arbori care au evoluat în armonie cu monumentele istorice din piaţă, fapt ce a şi determinat clasarea zonei în categoria de scuar public cu arbori seculari. Lucrările de restaurare şi punere în valoare a vestigiilor prezente în zonă după investigarea arheologică au ţinut seama şi de prezenţa plantaţiei protejate , excluzându-se orice soluţie care ar fi determinat tăierea copacilor.
În urma săpăturilor arheologice desfăşurate în Piaţa Cetăţii cu ocazia lucrărilor de reabilitare, s-a putut reconstitui amprenta bisericii, care a fost marcată în pardoseală. Materialul deosebit de valoros descoperit de arheologi este vizibil în cinci zone, ce permit vizitatorilor să ia cunoştinţă de anvergura, substanţa, şi ornamentica clădirii, pană mai ieri ascunsă.Totodată pe latura vestică s-a dezvelit zona de acces principal în Biserica „Sfântul Stefan” precum şi latura nordică a portalului. Interiorul turnului a fost consolidat şi conservat, scara de acces a fost reabilitată, clopotele şi ceasul au fost restaurate, spaţiile interioare au devenit simeze pentru diferite expoziţii.
Cu ocazia lucrărilor de reabilitare au mai fost descoperite alte două clădiri ecleziastice despre care existau informaţii sumare, Biserica „Sfânta Ecaterina” şi Biserica „Sfântul Martin”, a căror prezenţă a fost evidenţiată.Alături de reabilitarea şi parcurgerea diurnă a spaţiului, valorizarea nocturnă a constituit un obiectiv propus prin proiect . Turnul este evidenţiat printr-un iluminat ornamental direcţionat pe elementele de arhitectură, pentru piaţă s-a ales o lumină generală discretă de ansamblu, copacii , băncile vestigiile au primit un iluminat cald în contrast cu corpurile noi ridicate peste ruinele Bisericii „Sfântul Martin” şi punctul de informare trecute în registrul rece.

zoom in zoom out fit height fit width close panel