Restaurare și reabilitare colonia pictorilor Baia Mare

Autor(i):
Stefan Paskucz, Ildiko Mitru
Colaboratori:
S.C. EURAS S.R.L.
S.C. LIONTECH S.R.L.
ing. Gelu Zaharia
ing. Nitulescu Mihai
S.C. AMI S.A.
ing. Kocsis Stefan
ing. Magurean Calin Vasile
S.C. AMISA PROJECT S.R.L.
Localizare:
România, jud. Maramureș, Baia Mare
Indicatori:
RH: P+1+M / Sd: 3501.08 m2 / Su: 2833.03 m2 / POT: 12.06% / CUT: 0.261

Comentariul autorului:

Ansamblul Colonia Pictorilor cu amplasamentul situat în municipiul Baia Mare , pe str. Victoriei nr.21 se află pe Lista monumentelor istorice din 2010 la poziţia 194, înscris cu codul MM-II-a-A-04494.
Fondată în anul 1896, Colonia Pictorilor a fost de-a lungul timpului şi este şi astăzi un organism vivant ale cărei clădiri reprezintă fiecare în parte, perioada istorică în care a fost construită şi care functionează în continuare.
În vederea desfăşurării în aceste clădiri , activităţi de creaţie şi producţie artistică, organizarea de expoziţii, saloane şi galerii de artă plastică, alte manifestări artistice prin toate formele cultural specific,
Pentru a răspunde cerinţelor temei de proiectare emise de beneficiar, a fost elaborată prezenta documentaţie , având ca obiectiv lucrările de „ RESTAURARE ŞI REABILITARE COLONIA PICTORILOR “.
Soluţia de reabilitare propusă, pune în evidenţă procesul evolutiv al centrului artistic, punând accent asupra –CONTINUITATII. Argumente pentru această abordare sunt etapele successive de edificare adaptate posibilităţilor si necesităţilor fiecărei perioade cu începere din anul 1900 până în prezent.
Ca urmare, propunerea conţine lucrări de desfacere a elementelor ce viciază structural constructiile si reconfigurează volumetric, plastic şi functional clădirile antebelice marcând totodată etapele anterioare.
Prin extindere, supraetajare si mansardare, se sporeşte numărul atelierelor existente, se îmbunătăţeşte calitatea acestora şi se reconfigurează, se diversifică si se măreşte spatiul expozitional.
Această soluţie propusă, pune accent asupra fenomenului artistic în evolutie continuă, a aspectului de raritate si unicitate alaturi de cel memorialistic-simbolic depăşind în importanţă valenţele arhitecturale sau istorice (în sensul de vechime) ale monumentului istoric, criterii care au concurat primordial la calificarea acestui obiectiv la categoria A de importanţă. Ca urmare pentru a prezenta istoria edificării , alături de artiştii care au utilizat atelierele de a lungul timpului, amenajarea unui spaţiu muzeal s-a impus ca o necesitate obligatorie .
Amplasamentul ansamblului “Colonia Pictorilor” are o suprafaţă totală de 13417mp. În urma reabilitării corpurilor de clădire C1,C2, C3, C4 şi C5 suprafaţa amplasamentului rămas liber de construcţii , este de 12059mp.

zoom in zoom out fit height fit width close panel