La Firul Ierbii - Centru comunitar

Autor(i):
Iulian Canov, Vlad Stoica, Tamina Lolev
Colaboratori:
Denumire:
La Firul Ierbii - Spațiu pentru dezbateri și inițiative civice

Anul implementării:
2016

Autori/coautori:
urb. Iulian Canov
arh. Vlad Stoica
arh. Tamina Lolev
urb. Cristina Zlota
arh. Iris Popescu (consultant accesibilizare)
arh. Justin Baroncea (instalație exterioară)

Birou de arhitectură:
Wolfhouse Productions

Colaboratori:
Consultanță accesibilizare: AMAis
Mobilier: Nod Makerspace
Pardoseli: Lindec România
Compartimentări: Saint Gobain
Tâmplării exterioare: Saint Gobain, Maria Systems
Iluminat: Dienergy

Adresă:
București, Splaiul Unirii 160, corp B, parter

Suprafață:
230mp

Client:
Proiect autogenerat

Fotografie:
Radu Malașincu
Roald Aron
Larisa Baltă
Localizare:
România, București
Indicatori:
Sd: 230 m2 / Su: 230 m2

Comentariul autorului:

Proiectul oferă bucureștenilor accesul la un centru public amenajat și echipat care să permită interacțiunea între toți actorii implicați în dezvoltarea orașului. La Firul Iernbii este un proiect pilot și cu potențial de replicabilitate care funcționează ca un spațiu civic-comunitar la scara cartierului Timpuri Noi și orașului București. Pe termen mediu ne propunem dezvoltarea proiectului într-un forum civic local și un veritabil model pentru coagularea, activarea și mobilizarea comunităților locale.

Intervenția arhitecturală se bazează pe următoarele principii:
1. Păstrarea spațiilor generoase și a înălțimilor acestora, pentru a beneficia de lumină și pentru a crea o atmosferă adecvată lucrului. În acest scop, s-au coborât considerabil parapeții celor patru ferestre de pe fațada adiacentă Splaiului Unirii, până la 0.9m interior, respectiv 0.2m exterior. Acest gest simplu a dus și la transparentizarea activităților Centrului către trecători, vecini, public.

2. S-au păstrat pe cât posibil elementele originale ale spațiului luat în folosință, foste laboratoare ale ansamblului de prelucrare industrială a bumbacului. În această cheie industrială și funcționalistă au fost tratate finisajele noi pentru pardoseală, pereți, tratamente acustice, uși, radiatoare.

3. Mobilierul modular personalizat a fost gândit și realizat pentru multifuncționalitate. Elementele create se pot dispersa sub formă de mese și bănci dar și pentru crearea de scene și gradene.

4. Pentru un centru comunitar, incluzivitatea este un foarte important deziderat al funcționării, pe care proiectul izbutește să-l satisfacă cu brio. Accesibilizarea spațiului pentru toate grupurile de vârstă, clasă socială și abilitate fizică, a condus la nevoia unei rampe de intrare, a signalisticii tactile creată din semne și machete ale spațiilor, la realizarea toaletei complet accesibilizate pentru persoane cu handicap.

La Firul Ierbii face parte dintr-o strategie de dezvoltare durabilă a fostei Fabrici de Bumbac din cartierul Timpuri Noi. În viziunea proiectului pentru anul 2025, printr-o abordare bottom-up, zona se va transforma într-un cluster pentru industrii creative, cultură și artele spectacolului.

zoom in zoom out fit height fit width close panel