Casa BE-E

Autor(i):
Silviu - Adrian Popa, Rodica Sim
Colaboratori:
colaboratori proiect: ing. Negrea Felix, ing. Negrea Ovidiu
fotografii: Árva Csaba - Mihály
Localizare:
România, jud. Bihor, Betfia
Indicatori:
RH: D+P / Sd: 262.13 m2 / Su: 169.84 m2 / POT: 2.86 % / CUT: 0.05

Comentariul autorului:

Terenul luat în studiu pentru amplasarea obiectivului se află în zona de N-V a localității Betfia, com. Sînmartin, jud Bihor.
Zona este caracterizată de o dinamică a colinelor prin creșteri și descreșteri variabile de pante. Terenurile în zonă sunt caracterizate prin fâșii înguste și lungi, care au o pantă crescătoare înspre latura nordică.
Conceptul propunerii noastre încearcă să exprime simplitatea conexiunii dintre om și natură prin punerea în valoare a arhitecturii locuirii tradiționale cu pridvor la fațadă. Principalele materiale utilizate (lut, lemn, piatră și stuf) au rolul de a forma euritmia vizuală interioară și exterioară pe care ți-o poate oferi casa tradițională.

zoom in zoom out fit height fit width close panel